Nieuwe projecten verrijken culturele klimaat Gelderland

GELDERLAND – Met 29 nieuwe subsidieverleningen geven Gedeputeerde Staten wederom een impuls aan het culturele klimaat in Gelderland. Partners van het Programma Gelderland Cultuurprovincie! konden subsidie aanvragen voor de thema’s Podiumkunsten, Beeldende kunst, mode en vormgeving en Festivals. Daarvoor hadden Provinciale Staten 1 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Bij podiumkunsten worden naast de bekendere vormen en disciplines ook programma’s ondersteund die talentontwikkeling van startende kunstenaars bevorderen. Ook zijn programma’s die de samenwerking tussen professionele en amateurkunstenaars centraal stellen gehonoreerd. Een aantal snijdt maatschappelijke thema’s aan: van natuurbeleving tot radicalisering.

Stimuleren ondernemerschap
Verder worden programma’s ondersteund die bijdragen aan het verbeteren van het verdienvermogen van kunstenaars en vormgevers. Voorbeelden zijn het verlenen van opdrachten aan kunstenaars bij de ontwikkeling van een landschapspark in combinatie met versterking van de zakelijke vaardigheden van de betrokken kunstenaars. Of het begeleiden van kunstenaars in het ontwikkelen van artistiek hoogwaardige producten met innovatieve technieken waarmee ze eigen creaties in de markt kunnen zetten.

Festivals
Tenslotte worden tien festivals ondersteund. Een aantal richt zich op nieuwe thematiek en nieuwe doelgroepen en legt interessante verbanden met maatschappelijke onderwerpen. Voorbeelden zijn het wetenschapsfilmfestival Inscience, Grasnapolsky (cross over tussen natuur, efgoed en cultuur), Hoogte80 (cross over tussen sociaal en duurzaamheid) en Ruimtekoers (cross over met de leegstandsproblematiek).

Met de beschikbare 1 miljoen euro konden Gedeputeerde Staten 29 van de 49 aanvragen honoreren die voor subsidie in aanmerking kwamen. Om verschillende redenen vielen 90 aanvragen af. De beoordeling van alle aanvragen is te vinden in de Verdeelnotitie derde tender 150130_Verdeelnotitie_derde_tender_(02046288)-1