Nieuwe secretaris/directeur Regio Achterhoek


ACHTERHOEK – Het dagelijks bestuur van Regio Achterhoek heeft er na het vertrek van secretaris/directeur Swieringa voor gekozen om Saar Veneman, concernadviseur bij gemeente Doetinchem, aan te stellen als interim opvolgster voor circa een half jaar.

Onder andere door de uittreding van Montferland uit het samenwerkingsverband Regio Achterhoek willen de gemeenten een besluit nemen over hoe zij de samenwerking in de Achterhoek willen voortzetten. Gelet op het vertrek van de secretaris/directeur per 1 september heeft het bestuur daarom besloten zijn functie vooralsnog niet open te stellen. Saar Veneman neemt de operationele taken over.

De gemeenten zien de noodzaak van gezamenlijk optrekken in: als krimpregio met urgente vraagstukken staan zij samen sterker bij de provincie, het Rijk en de Euregio.

De afgelopen jaren hebben de gemeenten met elkaar het gesprek gevoerd over de vorm waarin de regionale samenwerking kan plaatsvinden en is onderzocht wat hun wensen zijn op dit gebied. Het besluit hierover zal naar verwachting voorjaar 2017 genomen worden.