Nieuwe vervoerders Regiotaxi Gelderland in vier regio’s


De huidige contracten tussen Regiotaxi Gelderland en vervoerder Willemsen de Koning worden per 1 juli 2015 met wederzijdse instemming beëindigd. Voor de regio’s Achterhoek, Rivierenland, Stedendriehoek en FoodValley (voorheen De Vallei) is daarom een nieuwe Europese openbare aanbesteding uitgeschreven. De nieuwe contracten beginnen op 1 juli 2015 en hebben een looptijd van anderhalf jaar (tot en met 31 december 2016).

Nieuwe vervoerders
Deze week heeft Regiotaxi Gelderland de uitslag van de aanbesteding bekend gemaakt. Het vervoer in de regio’s Rivierenland en FoodValley (voorheen De Vallei) is voorlopig gegund aan De Vier Gewesten BV. In de regio Achterhoek aan Noot Touringcar Ede BV en in de regio Stedendriehoek aan Connexxion Taxiservices BV. De uitvoering van de ritten in de regio Noord Veluwe blijft ongewijzigd in handen van ZCN.

De nieuwe vervoerders zijn geen onbekenden voor Regiotaxi Gelderland. De Vier Gewesten verzorgde eerder ritten in Noord Veluwe en de Achterhoek. Noot deed dat in FoodValley (toen nog De Vallei) en Connexxion was eerder verantwoordelijk voor het vervoer in Apeldoorn.

Voorlopig
Het besluit is nog niet definitief. Alle inschrijvers kunnen binnen 20 werkdagen beroep aantekenen tegen de voorlopige gunning. Pas na behandeling van eventuele beroepen wordt het werk definitief gegund.