Nieuwe voorzitter voor Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek


Het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek (POA) heeft met Alwin Schweckhorst, algemeen directeur bij Rabelink Logistics, haar gewenste  nieuwe voorzitter. Binnen het POA werken werkgevers, onderwijspartijen en overheid samen om een betere aansluiting van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt te realiseren, nu en in de toekomst.  Omdat de Achterhoek een specifieke problematiek kent van enerzijds een krimpgebied en anderzijds een sterk veranderende vraag van werkgevers met betrekking tot technische en sociale innovatie, is het de wens van het POA bestuur om juist een werkgever de rol van voorzitter in te laten vullen.

Alwin Schweckhorst, 52 jaar, woonachtig in Gendringen, getrouwd en vader van drie kinderen werkte en schoolde zichzelf op van internationaal chauffeur tot algemeen directeur van Rabelink Logistics, een bedrijf met inmiddels 360 werknemers en vestigingen in Wehl, Doetinchem, ’s Heerenberg en Roemenië.

Alwin ziet als Achterhoekse ondernemer en vader van studerende kinderen het voorzitterschap van POA als een uitdaging:

“Het is voor jongeren die vanuit het VMBO, HAVO of VWO een beroepsrichting moeten kiezen ontzettend moeilijk om de juiste keuze te maken. Diverse beroepen zijn minder ‘zichtbaar’ geworden omdat zij veelal vanachter een beeldscherm worden uitgevoerd.
Rabelink Logistics is aangesloten bij de SmartHub Achterhoek. Die is in mijn optiek van levensbelang voor de leefbaarheid van onze regio, zeker nu er een periode van krimp is aangebroken. Wij moeten als onderwijs en bedrijfsleven de krachten bundelen en ervoor zorgen dat het voor studenten zichtbaar is dat we uitdagende banen bij prachtige bedrijven beschikbaar hebben.

Daarom is het uitermate belangrijk dat er regionaal goede opleidingen beschikbaar zijn die  aansluiten op het banenpotentieel die het bedrijfsleven kan bieden aan jonge mensen.

Als voorzitter van het POA kan ik de verbinding tussen alle onderwijsniveaus en het bedrijfsleven stimuleren. Vanuit de praktijk heb ik erg goede ervaringen met deze combinatie waarbij we jaarlijks ca. 15 studenten vanaf MBO 2 niveau tot aan HBO en WO een leerwerk- of stageplek bieden”.

Alwin volgt per direct Anne Wassink op. Zij was 4 jaar lang bestuurslid van het platform, waarvan 2 jaar als voorzitter.