19 mei 2024
Home » Aalten » Opnames door TV Gelderland

AALTEN – “75 jaar vrijheid, op weg naar 2020”, is een serie van TV Gelderland aan de hand van oorlogs-gebeurtenissen uit die tijd.

De “gewone” Gelderlander komt aan het woord over zijn en haar dagelijks leven: over alledaagse dingen, over hoop en vrees en de manier waarop mensen zich door de oorlogsjaren heen sloegen.

TV Gelderland heeft in Nationaal Onderduikmuseum opnames gemaakt over het thema: “Een gevoel van onbehagen” dat in 1940 ontstond. Wat moeten we met die bezetter, hoe gaan we hiermee om ? Nederland was ineens bezet. Je staat voor de keuze: aan- passen, meewerken met de Nazi’s of je verzetten?

Een verwarrende tijd. Tars (10 jaar) en Faya (12 jaar) leiden u rond en denken mee over deze vragen. De uitzending is op 19 maart 2018 op TV Gelderland.

Zie voor de meest recente informatie: www.nationaalonderduikmuseum.nl en volg ons op Facebook


Heeft u een evenement dat u wilt delen met de Achterhoek?

Dien uw evenement in en zorg ervoor dat het een plek krijgt in onze agenda!