Home » SKB maakt extra bedden vrij voor coronapatiënten

SKB maakt extra bedden vrij voor coronapatiënten

363

WINTERSWIJK/REGIO – Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk schaalt de zorg voor coronapatiënten verder op. Dit is vandaag besloten. Daarmee maakt het SKB meer ruimte voor het overnemen van patiënten uit de Twentse ziekenhuizen. De situatie in Twente blijft zeer zorgelijk en het aantal coronapatiënten dat ziekenhuiszorg nodig heeft, neemt nog steeds toe. Ook in de Achterhoek neemt het aantal patiënten dat ziekenhuiszorg nodig heeft gestaag toe.

De verpleegafdeling in het SKB waar coronapatiënten worden verzorgd wordt uitgebreid met 7 bedden naar in totaal 20 bedden. Daarnaast wordt de corona-IC uitgebreid van 4 naar 5 bedden om extra IC-capaciteit achter de hand te hebben als dat nodig is. Ook blijft er reguliere IC-capaciteit beschikbaar. Door de uitbreiding ontstaat meer ruimte om patiënten uit Twente over te nemen en om extra patiënten uit de Oost Achterhoek op te nemen. Het SKB is samen met het MST en het ZGT onderdeel van Regionaal Orgaan Acute Zorg Twente – Oost Achterhoek. Dagelijks is er afstemming over coronazorg in de regio en het bovenregionaal overplaatsen van patiënten.

Afschalen operaties
Eerder kondigde de overheid aan dat ziekenhuizen in heel Nederland operaties afschalen. Ook het SKB heeft operaties moeten verplaatsen naar een later moment. Het gaat om operaties die planbaar zijn en/of operaties waarvan het niet noodzakelijk is deze binnen zes weken uit te voeren. Dit is een ingrijpende, maar helaas noodzakelijke maatregel. Zo kan de overige zorg zoveel mogelijk doorgaan en is er daarnaast voldoende personeel beschikbaar om in te zetten voor coronazorg. Het SKB neemt persoonlijk contact op met patiënten waarvan een operatie wordt uitgesteld. Patiënten hoeven niet zelf het ziekenhuis te bellen.

Spoedzorg, semi-spoed en oncologische zorg gaat door
Spoedzorg, semi-spoedzorg en oncologische behandelingen gaan door. Ook dagbehandelingen (zoals oogoperaties) gaan door. Daarnaast blijven afspraken op de polikliniek ook zo veel mogelijk doorgaan. Als een afspraak helaas toch niet kan doorgaan, dan nemen wij zelf contact op met patiënten.