Sterkste daling WW in 2015 in de Achterhoek

Ruim 600 WW-uitkeringen minder dan een jaar geleden

ACHTERHOEK – Eind 2015 waren er in de Achterhoek 8.025 WW-uitkeringen. Dat zijn er ruim 600 minder dan eind 2014, een afname van bijna 8%. Landelijk was nog sprake van een toename met 1%. De daling in de Achterhoek is ook de sterkste daling van alle 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland.

In de Achterhoek is het aantal WW-uitkering over het afgelopen jaar vooral gedaald van mensen die hebben gewerkt in de Industrie, Bouw, Handel en Uitzendbedrijven. Sectoren waar de WW in 2015 is gestegen, zijn onder andere Vervoer & Opslag en Zorg & Welzijn.

Handel en Industrie profiteren van de toenemende consumentenbestedingen en export. Binnen de handel valt wel op dat het aantal WW-uitkeringen is toegenomen bij Grootwinkelbedrijven, waaronder supermarktketens en warenhuizen. De Bouw profiteert van het gestage economische herstel en de aantrekkende huizenmarkt.

Gunstige omslag in 2015
De sterke daling in de WW in de Achterhoek over 2015 laat een heel ander beeld zien dan over 2014. Over 2014 steeg de WW in de Achterhoek nog met 4,4%. Dat kwam vooral door een sterke stijging vanuit Zorg & Welzijn. Het herstel dat zich toen in andere sectoren aandiende, heeft in 2015 doorgezet.

WW-uitkeringen in de Achterhoek in december gestegen
In de afgelopen maand overheersten seizoenseffecten de ontwikkeling van de WW in de Achterhoek. Het aantal WW-uitkeringen kwam eind december 500 hoger uit dan eind november. Dat betekent een stijging met 6,6%. Dit is sterker dan de landelijke stijging van 4,3%. Met name vanuit de Landbouw, Bouw, Horeca en Uitzendbedrijven nam het aantal WW-uitkeringen toe. Dit is te verklaren door het seizoeneffect waardoor er in deze sectoren minder werk is in de wintermaanden.