Struinen door Nieuwe Natuur


RUURLO – IVN en KNNV Oost-Achterhoek organiseren op 15 mei een wandeling dwars door de velden met nieuwe natuur bij Slinge en Berkel. Starttijd: 14.00 uur. Vertrekpunt: tegenover de parkeerplaats van Café Mentink, Groenloseweg 57, Ruurlo (halfweg Groenlo en Ruurlo).

U kunt parkeren op de parkeerplaats van Café Mentink, het startpunt ligt echter dichtbij de Slinge aan de Goormansslatweg, te bereiken door vanaf Café Mentink rechtsaf te gaan richting Groenlo. Bij de eerste weg linksaf gaat u de Lage Scheiddijk in en meteen weer rechtsaf de Goormansslatweg in, die parallel loopt aan de Groenloseweg. Direct na de bocht naar links ligt het startpunt. Ook hier kunt u parkeren. Volg eventueel de IVN-borden.

Struinen door velden met zich ontwikkelende natuur en zonder zichtbare paden, zorgt altijd voor wisselende loopomstandigheden en verrassingen in flora en fauna. De velden kenmerken zich vooral door pioniersplanten en vennen. Droog, nat, erg nat, alles is mogelijk. Houdt daar rekening mee met uw schoeisel/laarzen en kleding.

In het verleden verdween de Slinge tussen Groenlo en Ruurlo in een moeras: het Noordelijke Broek en het Lintveldsebroek. Om het gebied tot aan de Berkel te ontwateren liet de graaf van Gelre in het midden van de dertiende eeuw een afwateringskanaal graven, vanaf het naburige Ruurlosebroek naar het riviertje de Berkel, de Grevengracht. Het gebied is nog steeds een kenmerkend erg vochtig laagland.

Midden negentiende eeuw werd de Slinge verlegd en de Grevengracht opnieuw gegraven, volgens het plan van Winand Staring (Landman op De Wildenborch).
Tussen 1950 en 1970 was er grootschalige kanalisatie. De Slinge werd recht, kreeg meerdere stuwen en erlangs kwamen maaipaden om machinaal onderhoud te kunnen doen. Het resultaat was wateroverlast bij veel regen, met name vanuit de omgeving van Zieuwent.

Voortschrijdend inzicht zorgde voor nieuwe ingrepen. Nu moet meer water worden vast- gehouden, dus is de Slinge weer meanderend verlegd en zijn achter de stuwen vistrappen gemaakt. Dat vermindert het verval en geeft vis de gelegenheid de beek weer op te zwemmen. Er kwamen retentiegebieden. Hierdoor wordt minder water aan het gebied onttrokken en vindt er natuurontwikkeling plaats, waarbij gestreefd wordt naar kruiden- en faunarijk blauwgrasland en nat hooiland. Vanaf de afgraving van de bouwvoor in 2008 neemt de soortenrijkdom toe, er groeien nu onder andere verschillende orchideeën, zonnedauw, tormentil, duizendguldenkruid en blauwe grassen. Verscheidene weidevogels, waaronder grutto en wulp nestelen en foerageren in de weidelanden om de natuur-gebieden heen. Het gebied wordt beheerd door de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Berkel en Slinge.

Deelname aan de wandeling is gratis. Voor de consumptie vragen we een kleine bijdrage.

Meer informatie bij: André Hendriks 0544-352043