Tentoonstelling Voor Vrij Aalten

AALTEN – In het voorjaar van 1945 wordt Nederland bevrijd van de Duitse bezetter. Nu zeventig jaar later wordt in heel Nederland en uiteraard ook in Aalten ruim aandacht geschonken aan de bevrijding. Dat gebeurt in de Aaltense Musea onder meer met de expositie ‘Voor Vrij Aalten’ In een tweeluik wordt zowel het einde ‘Aalten Bevrijd’ als het begin van de oorlog ‘Vechten voor Vrijheid’ belicht.

De expositie Vechten voor Vrijheid in de Expositiezaal vertelt over de korte strijd die in mei 1940 tegen de Duitse invaller werd geleverd. Deze expositie is samengesteld in samenwerking met Wim Rhebergen, die zich toelegt om de gebeurtenissen van deze periode goed in kaart te brengen. Centraal staan persoonlijke portretten van de zeven gesneuvelde militairen uit Aalten: Jan Roelofsen, Gerhard Hellekamp, Marcel de Vries, Bernard Lievers, Willem Lankhof, Gerrit Römer en Jan ter Horst. Ook wordt achtergrondinformatie gegeven over de strijd, die tot nu toe tamelijk onderbelicht is gebleven. Zo wordt ingegaan op de strijd op de Grebbeberg en de verhalen van hen die wel terugkeerden naar Aalten. Deze verhalen zijn door Wim Rhebergen opgetekend na gesprekken met overlevenden en nabestaanden. Ook is niet eerder gepubliceerd materiaal te zien, zoals foto’s, brieven, dagboekjes en andere bijzondere voorwerpen.

De expositie Aalten Bevrijd in de Marktkamer geeft een beeld van de gebeurtenissen rondom de bevrijding van Aalten met veelzeggende foto’s, aangevuld met voorwerpen uit de eigen collectie van ons museum. Op de foto’s is te zien hoezeer Aalten gehavend uit de strijd is gekomen. Maar bovenal tonen zij de blijdschap over de bevrijding door de Britse militairen en de waardering van Koningin Wilhelmina. Zij bracht een persoonlijk bezoek aan Jan Wikkerink, die zo moedig het verzet had geleid. Met diverse voorwerpen komt de blijdschap over de herwonnen vrijheid tot uitdrukking.

De expositie bevat naast voorwerpen en beeldmateriaal uit de eigen collectie en de fotocollectie van Geb Garretsen, ook vele bruiklenen van nabestaanden van de gesneuvelde en teruggekeerde militairen die voor de vrijheid aan het begin van de oorlog gevochten hebben.

Het onderzoek naar deze periode is in volle gang. Indien u over belangrijke informatie of waardevol materiaal beschikt uit deze tijd, horen wij dat graag.