Tienpuntenprogramma op weg naar een duurzame gemeente

AALTEN – De klimaatconferentie in Parijs heeft het belang en de urgentie van een duurzame wereld aangetoond. Iedereen moet meedoen om deze planeet voor komende generaties leefbaar te houden. Ook de gemeente Aalten wil een duurzaamheidsbeleid opstellen. Het college heeft een nota vastgesteld. Die wordt in de gemeenteraad van 26 januari besproken. Er zit te weinig ambitie in de nota. Er wordt niets gezegd over de landbouw. De doelen zijn niet helder en concreet. Teveel wollige taal. Er is geen budget beschikbaar gesteld.

De Progressieve Partij vindt dat dit beter kan en moet. Daarom willen wij concrete, praktische voorstellen doen in de raadsvergadering van 26 januari. Voorstellen die een begin zijn op weg naar een klimaatneutrale gemeente in 2040. Wij gaan graag met u in gesprek. Over noodzaak, wenselijkheid en haalbaarheid.

Daarvoor hebben wij Alexander de Roo uitgenodigd. Hij heeft een tienpuntenplan opgesteld met concrete, haalbare, op korte termijn uitvoerbare maatregelen. Natuurlijk met als verder weg liggend doel een klimaatneutrale gemeente.
Wie is Alexander de Roo?
Tussen 1999 en 2004 was De Roo lid van het Europees Parlement voor GroenLinks. Hij was vicevoorzitter commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid.. De Roo was tot voor kort werkzaam als senior adviseur milieu en water bij de provincie Gelderland. Hij is nu eigenaar van een adviesbureau GreeningEurope.eu en helpt bedrijven en overheden die het groener willen in Europa. Ook is hij voorzitter van de Waddenvereniging

MEEDENKAVOND
Tienpuntenprogramma op weg naar een duurzame gemeente Aalten
Donderdag 21 januari 2016, 20.00 uur
Voorkamer café-rest. Schiller, Prinsenstraat 4, Aalten
Toegang en koffie gratis.