Home » Regionaal » Vernieuwde samenwerking zet Achterhoek nog beter op de kaart

Vernieuwde samenwerking zet Achterhoek nog beter op de kaart

173

ACHTERHOEK – Ruim twee jaar geleden maakte de Achterhoek een radicale omslag in haar bestuurlijke aansturing. Ondernemers, (maatschappelijke) organisaties en overheid (de 3-O’s) staan sindsdien samen aan het roer om grote opgaven voor de regio aan te pakken en brede welvaart verder te stimuleren. Dat dat werkt, bevestigen externe onderzoekers nu. Mark Boumans, voorzitter van 8RHK ambassadeurs: “Ik ben er enorm trots op dat de onafhankelijke spiegel die ons met het onderzoek is voorgehouden, weerspiegelt waar we ons allemaal voor inzetten en wat we daarmee bereiken! De goede samenwerking tussen de 3-O’s draagt bij aan ontwikkeling van de Achterhoek, ruimtelijk en economisch.”

Brede wens tot voortzetting samenwerking
Het onderzoek laat zien dat er een brede wens is voor voortzetting van de samenwerking volgens de ingezette lijn. Met behoud van de Achterhoek Raad, Achterhoek Board en de zes thematafels. Ook het regionale denken is in het algemeen versterkt. De waardering van de samenwerking is hoger dan de onderzoekers tegenkomen bij andere samenwerkingen in Nederland. In vergelijking tot andere regio’s zijn relatief veel projecten van de band gerold die passen bij de doelstellingen van de regio.

Achterhoek serieuze partner voor Rijk en provincie
De provincie en het Rijk vinden dat de Achterhoek zich met de 3-O samenwerking sterk positioneert en voor resultaten zorgt. Begin deze maand stuurde 8RHK ambassadeurs nog een brief naar de informateur voor vorming van het nieuwe kabinet: ‘leer van onze open en eerlijke bestuurscultuur, waarin we gebaande paden loslaten, experimenteren en over grenzen heen stappen.’ Mark Boumans: “Er worden hier werelden gedicht, zonder op het speelveld van de ander te zitten. Door loslaten komen we verder, het onderlinge vertrouwen is groot in de Achterhoek.”

Aanbevelingen
Er zijn 12 aanbevelingen meegegeven in het rapport. Deze richten zich met name op het optimaliseren van de samenwerking op onderdelen. Zoals het versterken van de verbinding van de Achterhoek Raad met de gemeenteraden van de zeven gemeenten tot het verkennen van een aanvullende scope, namelijk natuur (waaronder vitaal platteland, droogte en stikstof). Ook zijn er winstpunten te behalen door de besluitvorming nog scherper te communiceren. De Achterhoek Board heeft de aanbevelingen vertaald naar actiepunten. Deze worden inclusief de evaluatie voorgelegd aan de partners om daarna samen de onderschreven en eventuele andere actiepunten op te pakken.

Aanleiding van het onderzoek
Bij de start van de huidige organisatiestructuur gaven de zeven gemeenteraden opdracht om de samenwerking na twee jaar te evalueren. Twee externe onderzoekers van bureau Berenschot en van de Rijksuniversiteit Groningen evalueerden de sturingsmogelijkheden en de uitvoeringskracht. Een grote groep vanuit alle achterbannen van de organisatie is ondervraagd. Totaal zijn 26 groepsinterviews gehouden met betrokkenen binnen en buiten de Achterhoek.