Winterswijk koopt ‘spoorbosje’ voor aanleg fietspad

WINTERSWIJK – Gemeente Winterswijk koopt een strook grond van NS Stations om er een fietspad aan te leggen. Het ´spoorbosje´ ligt in de hoek tussen de Wooldseweg, het spoor, de Kleine Parallelweg en de Van Neerbos Bouwmaterialen Groep.

In het najaar van 2015 legt de gemeente door dit bosje een fietsverbinding aan van de Kleine Parallelweg naar de Wooldseweg. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de ambitie om fietspaden langs het spoor in Winterswijk te realiseren. Deze fietspaden moeten zorgen voor snelle verbindingen tussen o.a. centrum, station en het buitengebied. De verbinding door het spoorbosje was nog een ontbrekende schakel. Mede dankzij financiële steun van de Provincie Gelderland kan het fietspad nu worden aangelegd.

Naast het spoorbosje wordt ook een strook grond tussen het spoor en de Kleine Parallelweg van NS Stations verworven. In deze strook ligt een bestaande sloot van de gemeente. Deze sloot zal worden verdiept en verbreed om schoon hemelwater adequaat af te kunnen voeren vanuit de Stationsstraat naar het buitengebied.