Winterswijk sluit akkoord met COA

WINTERSWIJK – De gemeente Winterswijk en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben afspraken gemaakt over de tijdelijke opvang van asielzoekers in de leegstaande vleugel van woonzorgcentrum Vredense Hof.

Bij het maken van de afspraken met het COA heeft de gemeente rekening gehouden met de toezeggingen die eind februari tijdens de inloopavonden aan de buurtbewoners zijn gedaan. Zo is in de overeenkomst vastgelegd dat er maximaal tweehonderd asielzoekers voor een periode van twee jaar in Vredense Hof mogen worden ondergebracht. Deze termijn gaat in op het moment dat de eerste asielzoekers het pand betrekken. Naar verwachting komen de eerste asielzoekers half augustus aan. In de overeenkomst is ook bepaald dat de opvang uiterlijk op 1 september 2018 eindigt en dat verlenging niet mogelijk is. Daarmee is voor alle partijen duidelijk binnen welke periode de tijdelijke opvanglocatie operationeel is.

Klik voor meer informatie

De Vredense Hof wordt een zogeheten aanvullende opvanglocatie (avo). Kenmerkend voor een avo is dat het een kleinschalige en tijdelijke opvang voor asielzoekers is. De eerste bewoners worden vanaf 10 augustus verwacht.