WW in de Achterhoek stijgt licht in november

ACHTERHOEK – In de Achterhoek steeg het WW-bestand in november ten opzichte van vorige maand met 45 uitkeringen. Dat is een stijging van 0,6%; minder dan de landelijke stijging van 1,5%. Eind november telde de Achterhoek 7.526 WW-uitkeringen.

De stijging in de Achterhoek is dus gering, zowel in aantallen als in procenten. Ook in de meeste sectoren gaat het om kleine veranderingen. De toename van de WW in de Achterhoek komt vooral vanuit de bouw en de horeca. De oorzaak hiervan is het seizoen, dat ervoor zorgt dat het werk in deze sectoren afneemt.

Zorg & welzijn laat de grootste afname van de WW zien. Dit betreft vooral ondersteunende functies, bijvoorbeeld boekhouders en secretaresses. De daling in het onderwijs bestaat vooral uit leerkrachten in het basisonderwijs.
Ten opzichte van vorig jaar verstrekte UWV in de Achterhoek 8,1% (662) minder WW-uitkeringen. Dat is de sterkste daling van alle arbeidsmarktregio’s. De industrie en de bouw in de Achterhoek hebben snel en sterk weten te profiteren van het economisch herstel. Daarna volgden ook de handel en vervoer & opslag. Landelijk steeg de WW het afgelopen jaar juist met 0,5%. Daarmee ontwikkelt de WW in de Achterhoek zich ook op jaarbasis gunstiger dan landelijk.