16 april 2024
Home » Regionaal » WW in Gelderland en Achterhoek daalt

WW in Gelderland en Achterhoek daalt

145

GELDERLAND/ACHTERHOEK – Het aantal WW-uitkeringen in Gelderland daalde in april tot 53.247 WW-uitkeringen. Daarmee staat de teller ruim 1.850 lager dan eind maart 2015 en ruim 1.700 lager dan eind april 2014. Deze afname wordt vooral veroorzaakt door aanhoudend economisch herstel en verder aantrekkend seizoenswerk.

In april werden er in de Achterhoek opnieuw meer WW-uitkeringen beëindigd dan dat er nieuwe uitkeringen bijkwamen. Daardoor daalde de WW per saldo met ruim 400 tot minder dan 8.000 uitkeringen.

De afname in de Achterhoek was duidelijk sterker dan gemiddeld in Gelderland en Nederland. Deze afname wordt vooral veroorzaakt door aanhoudend economisch herstel en verder aantrekkend seizoenswerk. Het WW-percentage (het aantal WW-uitkeringen in verhouding tot de beroepsbevolking) is met 5,2% nog wel hoger dan de 4,8% landelijk, maar het verschil wordt kleiner.

Ook vergeleken met april vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek sterker gedaald dan in andere Gelderse arbeidsmarktregio’s. De daling met 6,4% in de Achterhoek zat ook ruim boven het gemiddelde van 3,1% in heel Gelderland.

WW daalt in steeds meer sectoren
De WW daalt in steeds meer sectoren, vooral in de bouwnijverheid en het uitzendwezen. Niet alleen in de afgelopen maand, maar ook vergeleken met een jaar geleden. Dat is een teken dat de arbeidsmarkt in steeds meer sectoren aantrekt.

Ook de publieke sectoren onderwijs, openbaar bestuur en zelfs zorg & welzijn noteerden afgelopen maand een daling van de WW. Ten opzichte van april vorig jaar blijft in deze sectoren sprake van een duidelijke stijging van het aantal WW-uitkeringen.