WW Achterhoek eind 2016 lager dan verwacht


Eind 2016 telt de Achterhoek nog 6.958 WW-uitkeringen. Dat zijn er ruim duizend minder dan eind 2015. Deze daling met 13,3% is de sterkste daling in Nederland. Het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek komt daarmee ook lager uit dan begin 2016 werd verwacht. De motor achter deze gunstige ontwikkeling is de economische groei die in veel sectoren leidt tot meer banen en vacatures.

Sterkste daling WW in de Achterhoek
Door de gunstige ontwikkeling van de economie daalde het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek in 2016 gestaag. Eind december waren er 6.958 WW-uitkeringen. Dat zijn er 1.067 minder dan een jaar eerder. Voor de Achterhoek komt dat neer op een daling van 13,3% ten opzichte van december 2015. Op jaarbasis was de daling van het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek het sterkst van alle arbeidsmarktregio’s in heel Nederland.

WW ook in zorg & welzijn gedaald
Afgelopen jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek in bijna alle sectoren, vooral in de industrie, de bouw, detailhandel, vervoer & opslag en bij uitzendkrachten. Opvallend is ook de daling in zorg & welzijn. Door besparingen en decentralisaties in de zorg stagneerde deze banenmotor in de loop van de crisis. Het aantal WW-uitkeringen nam toen in korte tijd sterk toe. In de loop van 2016 tekent zich een kentering af. Voor zorg & welzijn komt weer meer geld beschikbaar en voor verschillende functies zijn de perspectieven op de arbeidsmarkt al weer gunstig. Dat geldt bijvoorbeeld voor verzorgenden en hbo-verpleegkundigen.

WW eind 2016 lager dan verwacht
De prognose van UWV van eind mei ging voor de Achterhoek uit van 7.200 WW-uitkeringen eind 2016. Uiteindelijk kwam het aantal uitkeringen zelfs nog lager uit, doordat de economie sterker groeit dan verwacht. Dat werkt door in meer banen en vacatures, waardoor de werkloosheid sterker kan dalen. Op 30 januari 2017 komt UWV met een update van de landelijke prognose van de arbeidsmarkt. Achterhoek eind 2016 lager dan verwacht

Eind 2016 telt de Achterhoek nog 6.958 WW-uitkeringen. Dat zijn er ruim duizend minder dan eind 2015. Deze daling met 13,3% is de sterkste daling in Nederland. Het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek komt daarmee ook lager uit dan begin 2016 werd verwacht. De motor achter deze gunstige ontwikkeling is de economische groei die in veel sectoren leidt tot meer banen en vacatures.

Sterkste daling WW in de Achterhoek

Door de gunstige ontwikkeling van de economie daalde het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek in 2016 gestaag. Eind december waren er 6.958 WW-uitkeringen. Dat zijn er 1.067 minder dan een jaar eerder. Voor de Achterhoek komt dat neer op een daling van 13,3% ten opzichte van december 2015. Op jaarbasis was de daling van het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek het sterkst van alle arbeidsmarktregio’s in heel Nederland.

WW ook in zorg & welzijn gedaald
Afgelopen jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek in bijna alle sectoren, vooral in de industrie, de bouw, detailhandel, vervoer & opslag en bij uitzendkrachten. Opvallend is ook de daling in zorg & welzijn. Door besparingen en decentralisaties in de zorg stagneerde deze banenmotor in de loop van de crisis. Het aantal WW-uitkeringen nam toen in korte tijd sterk toe. In de loop van 2016 tekent zich een kentering af. Voor zorg & welzijn komt weer meer geld beschikbaar en voor verschillende functies zijn de perspectieven op de arbeidsmarkt al weer gunstig. Dat geldt bijvoorbeeld voor verzorgenden en hbo-verpleegkundigen.

WW eind 2016 lager dan verwacht
De prognose van UWV van eind mei ging voor de Achterhoek uit van 7.200 WW-uitkeringen eind 2016. Uiteindelijk kwam het aantal uitkeringen zelfs nog lager uit, doordat de economie sterker groeit dan verwacht. Dat werkt door in meer banen en vacatures, waardoor de werkloosheid sterker kan dalen. Op 30 januari 2017 komt UWV met een update van de landelijke prognose van de arbeidsmarkt.