Home » Lichtenvoorde » College biedt ruimte voor vervolgonderzoek haalbaarheid Sportboulevard

College biedt ruimte voor vervolgonderzoek haalbaarheid Sportboulevard

153

Het college van B&W heeft een besluit genomen over het ‘Rapport haalbaarheidsonderzoek Sportboulevard Lichtenvoorde’. Op basis van het rapport oordeelt het college dat het voorstel van de initiatiefnemers op deze manier niet haalbaar is. Maar het college ziet nog wel mogelijkheden voor een vervolgonderzoek, aldus wethouder Hoenderboom: “Wat nu op tafel ligt past niet binnen de beleidsmatige en financiële kaders van onze gemeente. Maar wij gaan de raad voorstellen om de initiatiefnemers de kans te geven om het voorstel aan te passen op basis van onze beoordeling.”

In 2016 hebben negen verenigingen met steun van de gemeente een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een sportboulevard op de locatie Eschpark. De verenigingen zijn Stichting Exploitatie Meekenesch, z.p.c. LIVO, FCCL, L.IJ.V., Lopersgroep ’90, LTC De Kei, WTC De Keitrappers, LONGA ’59 en Handbalvereniging Erix. Dat heeft geleid tot een rapport waarin de haalbaarheid van een sportboulevard wordt beschreven. Dit rapport is aan de gemeente overhandigd.

Meer informatie nodig
Inmiddels heeft de gemeente het rapport beoordeeld. De conclusie is dat het rapport nog geen compleet beeld van de haalbaarheid geeft, aldus wethouder Jos Hoenderboom. “Dat maakt het lastig om nu een goed onderbouwd oordeel te geven of een sportboulevard haalbaar is en in welke vorm. Er moet nog de nodige informatie toegevoegd worden en daar wil het college de initiatiefnemers graag de gelegenheid voor geven. Dat is dan ook ons voorstel aan de raad.”

Alternatieve scenario’s
Wethouder Hoenderboom is wel duidelijk dat de sportboulevard in deze opzet niet haalbaar is. Dat heeft volgens hem meerdere redenen. “Er hangt nu een prijskaartje aan dat we als gemeente niet kunnen dragen. Maar ook wat betreft de ruimte vragen we ons af of het gaat passen. Daarnaast willen we meer informatie over de (sport)behoefte van onze inwoners. En we willen graag dat de initiatiefnemers ook alternatieve scenario’s uitwerken. Bijvoorbeeld een sportboulevard waarin het huidige zwembad een plek krijgt in plaats van het gewenste nieuwe zwembad.

Raadsbehandeling
Het rapport en de beoordeling door de gemeente worden in september in de gemeenteraad behandeld. Wethouder Hoenderboom hoopt dat deze behandeling ook de kaders zal meegeven aan de initiatiefnemers. “Het rapport laat al zien dat de sportboulevard op sociaal-maatschappelijk gebied veel kan bijdragen. Ook de samenwerking tussen de deelnemende sportverenigingen levert nu al veel op. Maar er is meer informatie nodig om ook op alle andere aspecten van de sportboulevard een besluit te kunnen nemen. En daartoe nodigen we de initiatiefnemers uit.”