Home » Sport » Eerbetoon aan wijlen S.V. Grol-bestuurder Mathieu Leunissen

Eerbetoon aan wijlen S.V. Grol-bestuurder Mathieu Leunissen

695

Foto: Voormalig Grolvoorzitter Theo Huijskes, met voorzitter Ben Verheij van de OVG op de achtergrond, overhandigt Sjaak Leunissen het jubileumboek van S.V. Grol 100 jaar. | Foto: Marcel Houwer.

GROENLO – Wijlen Jan Mathijs Leunissen, beter bekend als Mathieu Leunissen, genoot gedurende tientallen jaren grote bekendheid in Groenlo. De op 64-jarige leeftijd overleden Leunissen, die in de Lievelderstraat in Groenlo woonde, stond binnen de Grolse gemeenschap bekend als een bijzonder aimabel persoon. Naast zijn werk als onderwijzer aan onder andere de basisschool St. Canisius in de Nieuwestraat in Groenlo, was hij een groot promotor van sportbeoefening voor jong en oud. Hij droeg met name de plaatselijke voetbalvereniging Grol een warm hart toe. Dit blijkt onder andere uit het feit dat hij naast ondersteunend lid, gedurende een periode van tien jaar bestuurslid is geweest van de inmiddels bijna 106 jaar bestaande voetbalclub, waarvan vier jaar als voorzitter en zes jaar als secretaris.

De aandacht voor, of beter gezegd de herinnering aan Mathieu Leunissen, werd in de afgelopen week nieuw leven ingeblazen toen een nazaat van de familie Leunissen, Sjaak Leunissen uit Brunssum, een bezoek bracht aan Groenlo. De inmiddels 75-jarige Sjaak houdt zich al 25 jaar bezig met de stamboom van de familie Leunissen, die rond het jaar 1600 is ontstaan in het Limburgse Nuth. In Groenlo werd hij verwelkomd en rondgeleid door Ben Verheij, voorzitter van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo. Tijdens zijn bezoek hoorde Sjaak onder andere dat naast zijn ouders Mathieu Leunissen en Jo Leunissen-Nijland, ook hun beide zoons Wim en Jan zijn overleden. Daarentegen genieten de beide dochters, Truus en Marie-Alice, respectievelijk woonachtig in Gennep en Doetinchem, nog volop van het leven.

Een belangrijk onderdeel van Sjaak Leunissen’s kennismaking met het vestingstadje Groenlo was de ontvangst in de bestuurskamer van S.V. Grol op sportpark Den Elshof. Hier werd uitvoerig ingegaan op de rijke voetbalhistorie van S.V. Grol. Voormalig Grolvoorzitter Theo Huijskes, initiatiefnemer en eindredacteur van het jubileumboek ‘100 jaar S.V. Grol’, overhandigde stamboomonderzoeker Leunissen een exemplaar van het vierhonderd pagina’s tellende jubileumboek. Dit boek, in Grolkringen ook wel aangeduid als de voetballende betontegel van ‘de Grol’, besteedt ook de nodige aandacht aan wijlen bestuurder Mathieu Leunissen.