Hoe de S.V. Grol de Coronacrisis overwint

Deel dit bericht

GROENLO – De trainingen voor de jeugd zijn op 29 april weer opgestart. Meteen op de datum dat dit weer mocht. In de regio waren maar een paar verenigingen die dit ook is gelukt. Complimenten aan de clubmensen van de Grol die dit binnen een week voor elkaar hebben gemaakt. Vanzelfsprekend wordt bij het trainen het speciale sportprotocol van de overheid gevolgd. Dat protocol staat ook op website.

Jeugdtrainers die verdachte klachten hebben, kunnen zich laten testen bij de GGD. De commissie jeugd kan de aanvraag voor zo’n test ondersteunen. Binnensportverenigingen mogen ook gebruik maken van ons sportpark. Binnen trainen mag namelijk nog niet. Op de velden van de Grol trainen intussen de Handbalvereniging Grol en de Penta Dansschool.

De velden van Grolse Boys zijn al in gebruik bij de sportschool Anytime Fitness, de volleybalvereniging Grol en de karatevereniging Mu-Chin Groenlo.

Intussen loopt de samenvoeging van Grolse Boys en Grol gewoon door, ook praktische zaken worden al geregeld. Trainingsmateriaal van Grolse Boys zoals bijvoorbeeld minidoelen worden van Het Wilgenpark naar Den Elshof gebracht. Ook de slangen voor de beregeningsinstallatie zijn al van sportpark gewisseld.

Ook niet-leden mogen komen trainen. Dat heeft de gemeente ons gevraagd. Deze jongeren kunnen zich melden bij de voorzitter van onze jeugdcommissie ( via johnny_ter_heerdt@hotmail.com . Voor die jongeren (mannelijk of vrouwelijk) worden aparte voetbaltrainingen georganiseerd. Opgeven als een groep mag ook.

We staan als Grol voortdurend in contact met de gemeente Oost Gelre om zaken met elkaar af te stemmen. Over het toepassen van de richtlijnen van de overheid, het gebruik van onze accommodatie door anderen en over de financiële situatie van de sport in Oost Gelre. Dat contact verloopt prima.

Elke sportvereniging kon van de regering een eenmalige tegemoetkoming aanvragen voor de financiële schade door de corona-crisis. De Grol heeft die tegemoetkoming van € 4.000,- aangevraagd en inmiddels al ontvangen.

Intussen heeft de minister van volksgezondheid, welzijn en sport nog eens € 110 miljoen beschikbaar gesteld voor de sportverenigingen in Nederland om hun accommodatie te kunnen blijven betalen. Van dit bedrag gaat € 90 miljoen naar de gemeenten. Zij kunnen dan drie maanden lang (maart, april en mei) de sportverenigingen vrijstellen van het betalen van huur voor de accommodatie aan de gemeente. En er gaat € 20 miljoen naar de verenigingen die een eigen accommodatie hebben zoals de Grol. Hoeveel dat per vereniging is, is nog niet duidelijk. Maar in ieder geval maximaal € 2.500,- . Wij verwachten dat dit voor de Grol een lager bedrag zal zijn.

Wat uit de verdeling van dit geld ook blijkt, is dat nog geen 20% van de verenigingen in Nederland een eigen accommodatie heeft.

De minister laat een onderzoek doen of de sport in Nederland nog aanvullende steun nodig heeft. De minister wil daarvoor de effecten van de corona-crisis voor de gehele sportsector in kaart laten brengen.

De KNVB heeft ons geantwoord dat de promotie-verzoeken voor Grol 1, Grol 3 en Grol JO19-1 zijn ontvangen en in behandeling worden genomen. Intussen heeft de KNVB een werkgroep opgericht die moet komen met richtlijnen om de promotie-verzoeken te beoordelen. Met die richtlijnen in de hand gaat een aparte KNVB-commissie adviezen maken voor het bestuur amateurvoetbal. Rond 1 juni neemt dat bestuur een besluit. Gezien ook het besluit over de eredivisie, kunnen we wel verwachten dat het alleen zal gaan over het opvullen van vrijgekomen plaatsen in hogere klassen.

De aangekondigde versoepelingen van de Corona- maatregelen op 6 mei hebben een verandering gebracht in de huidige voorschriften voor de sport. Ook boven de 18 jaar mag er weer gesport worden in groepen als er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Op deze manier kunnen ook de senioren weer gaan trainen. Zoals aangegeven door de regering zal per 1 september het  toegestaan worden wedstrijden te spelen. Of vóór die tijd er verdere versoepeling komt in het trainen is nog niet duidelijk. Dat kan dan vooral gaan over de 1,5 meter afstand bij het trainen vanaf 13 jaar. Maar iedereen kan per 11 mei weer voetballen, maar wel op de voorgeschreven wijze.