Home » Lichtenvoorde » Zeven sportverenigingen maken gebruik van elkaars mogelijkheden

Zeven sportverenigingen maken gebruik van elkaars mogelijkheden

241

LICHTENVOORDE – Ze hebben alle zeven dezelfde problemen: geen of een niet goed toegankelijke sporthonk én hebben op enige manier onvoldoende herkenning voor jeugdige aanwas. De zeven sportclubs: de Lopersgroep’90, wielertoerclub WTC De Keistrappers, IJs-schaatsvereniging LIJV, de fietscrossers van FCCL, LTC De Kei (tennis), ZPC Livo (waterpolo) en tenslotte Stichting zwembad Exploitatie Meekenesch, gaan onderzoeken welke sportfaciliteiten zij met elkaar kunnen delen of dusdanig elk hun expertise kunnen inzetten voor een onderlinge sportsamenwerking. Het moet allemaal vorm krijgen rond zwembad ’t Meekenesch, waar de voormalige zonneweide van het gesloopte buitenzwembad er nog onbestemd bij ligt. Ze krijgen daarvoor de medewerking van de gemeente Oost Gelre. “Het is echt de moeite waard om wensen van de verenigingen en de haalbaarheid te onderzoeken”, zegt wethouder Jos Hoenderboom van Sport. We hebben door de ondertekening van een intentieverklaring de eerste poot aan de trapper gezet.”

De verenigingen hebben dromen genoeg, maar zijn realistisch om in eerste instantie te kijken naar de aanwezige behoeftes binnen de verenigingen. De fietscrossclub droomt als van een schuin dak van een nieuw zwembad voor de waterpoloërs dat als startheuvel. De huidige fietscrossbaan voldoet niet meer aan de huidige sporteisen en de ruimte naast de Pastoor van Arsschool staat een uitbreiding in de weg. De Lopersgroep’90 die gebruik maakt van de kleedkamers en douches in de oude stenen gymzaal die ook niet meer voldoet. De waterpoloërs hebben geen geschikt bad en spelen hun thuiswedstrijden al jarenlang in Aalten. De Keitrappers hebben helemaal geen honk. En bij LTC De Kei is de parkeergelegenheid ontoereikend. “We hebben bij elkaar rondgekeken en bekeken wat we voor elkaar kunnen betekenen” zegt Frits van Lochem van de stichting die het zwembad in Lichtenvoorde exploiteert. Jacqueline Jurjus van de Lopersvereniging: “Twee jaar geleden hebben we met de Keitrappers en het zwembad de triatlon georganiseerd. We kunnen sporters van bijvoorbeeld de voetbal, looptrainingen gaan geven als we een accommodatie hebben.” Wilbert Veerbeek vult aan: “We maken in principe alleen gebruik van asfalt- en onverharde wegen. Er is behoefte aan een honk.” Jurjus: “Vooral voor de jeugd heb je een terrein nodig.” Raymond Wopereis van ZPC Livo, kan het niet anders dan beamen. “Samen kunnen we een bredere keuze in sport en combinaties bieden.” Cyril ter Bogt van FCCL: “Zien sporten is doen sporten. We hebben meerdere raakvlakken met elkaar en we zien een samenwerking wel zitten.”

‘We denken aan een nieuw zwembad’
Volgens Frits van Lochem liggen er nieuwe kansen. “Het zwembad in de huidige vorm, draait drie jaar succesvol en dusdanig dat wij denken aan vernieuwing. Er ligt een zonneweide achter van het voormalige buitenzwembad waar we samen iets meer mee kunnen doen.”