Home » Nieuw Dorpsplan en Dorpsagenda in Zieuwent

Nieuw Dorpsplan en Dorpsagenda in Zieuwent

552

ZIEUWENT – Op vrijdag 8 juli 2016 om 20.30 uur in de grote zaal van het Witte Paard in Zieuwent wordt door Zieuwents
Belang het nieuwe dorpsplan gepresenteerd. Tevens presenteert Jong Zieuwents Belang de nieuw
ontwikkelde “Dorpsagenda” als onderdeel van het dorpsplan.

Het nieuwe Dorpsplan
Elf jaar geleden, in 2005, heeft Zieuwents Belang samen met een uitwerkgroep het eerste dorpsplan
geschreven. Dit document heeft ertoe bijgedragen dat vele wensen en ideeën, afkomstig van de bevolking
van Zieuwent, zijn gerealiseerd. (denk bijv. aan het nieuwe Waareisegebouw en de vernieuwing van de
dorpskern) Het huidige dorpsplan (2005-2015) moest geactualiseerd worden en mede dankzij een erg
ondernemende werkgroep en de input van de bevolking van Zieuwent is er een prachtig nieuw plan tot stand
gekomen. Met dit plan willen we Zieuwent de komende jaren op de kaart te zetten en zal ons dorp een
aantrekkelijke plek zijn om te leven, te wonen en te werken.

Dorpsagenda
Een club enthousiaste mensen, op initiatief van Jong Zieuwents Belang en met ondersteuning van
Zieuwents Belang, heeft naar aanleiding van een eerder gehouden startavond en verbetergroep het idee
opgevat om te werken aan een dorpsagenda voor Zieuwent. Hierop wordt alle informatie over Zieuwent en
haar activiteiten verzameld, gepresenteerd en verspreidt. De juiste informatie moet zo op een eenvoudige,
centrale manier bij iedereen terecht komen. Zo kunnen we de krachten bundelen en een bijdrage leveren
aan de leefbaarheid in Zieuwent. Gezamenlijk optrekken dus!

Waar komt het idee vandaan
Het idee komt voort uit het feit dat er nu veel informatie beschikbaar is, maar vaak versnipperd en langs
elkaar heen loopt. Daarnaast komt de informatie vaak niet bij iedereen terecht die het misschien wel zou
willen ontvangen. Een dorpsagenda is volgens ons de oplossing! Als er één plek is waar alle informatie over
Zieuwent verzameld wordt, is dat goed voor de inwoners van Zieuwent maar ook voor de toerist. Zieuwent
heeft veel moois te bieden, maar veel is nog niet bij iedereen bekend. We denken zo meer mensen te
kunnen bereiken en tegelijkertijd eenheid en gezamenlijkheid uit te kunnen uitstralen.

Hoe doen we dit
De website www.zieuwent.com wordt opnieuw opgezet en van meerdere “presentatiekanalen” voorzien,
zowel digitaal als ‘op papier’. Voor elke doelgroep zoeken wij een passend communicatiemiddel.
Onze informatiebronnen zijn de lokale bevolking, lokale verenigingen/instellingen en lokale bedrijven. De
website wordt aantrekkelijk met vooral een overzichtelijke weergave van informatie. Daarnaast willen we
samenwerken met andere nieuwsaanbieders zoals de PIOT en de Kerkklok, want niet iedereen maakt
gebruik van internet. Zij leveren informatie aan, maar kunnen bovenal ook gebruik maken van onze
verzamelde informatie.

Wat staat er op
Lokale activiteiten en berichten die kort, beknopt, actueel en openbaar zijn en mogelijk ook commerciële
advertenties. Persoonlijke berichten en spam uiteraard niet. Het gaat om aankondigingen vooraf en geen
verslagen van evenementen achteraf. Informatie, met name op het sociale vlak, is zo compleet mogelijk voor
iedereen centraal beschikbaar en makkelijk toegankelijk. Doordat wij dit verzamelen is alles wat in Zieuwent
gebeurt actueel, nuttig en beschikbaar. Men levert informatie aan, maar men kan ook gebruik maken van de
al verzamelde informatie.

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen