Category Archives: Zieuwent

Boerenerfconcert mag weer

ZIEUWENT/LIEVELDE – Stichting Paaspop Klassiek is verheugd te kunnen vermelden dat het boerenerfconcert op zondag 27 juni 2021 door kan gaan. De dag zal ‘Carmerata Sorpresa’ optreden.

Dit ensemble bestaat uit Elisabeth Ingen Housz en Ruben Sanderse op viool, Inja Botden op cello en Gerdien Romeijn op fluit. Zij spelen werken van Heydn en Beethoven. Kijk voor informatie over het programma op de website paaspopklassiek.nl. Het concert duurt ongeveer een uur en vindt plaats bij Boerderij Tops, Scheidingsweg 2 in Lievelde.

Reserveren
Omdat het aantal plaatsen beperkt is in verband met de nu geldende Coronaregels voor concerten, moet u een plaats reserveren. Om velen een kans te geven dit unieke concert te bezoeken is het aantal kaarten gelimiteerd: Max 4 kaarten per mailadres. Het concert wordt tweemaal uitgevoerd, de eerste keer om 11.00 uur en de tweede keer om 14.00 uur.

Borden geplaatst “watervogels niet voeren’.

OOST GELRE – Gemeente Oost Gelre heeft in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel borden geplaatst met de tekst: Watervogels niet voeren. De borden staan op vier locaties in de gemeente. Bij de gracht in Harreveld, muziekkoepel Zieuwent, gracht Groenlo bij dierenverblijf en Kievitstraat Lichtenvoorde.

De borden zijn geplaatst omdat watervogels ziek kunnen worden doordat mensen ze voeren. Ook de waterkwaliteit van vijvers en kleine plassen gaat door het voeren achteruit. Tevens is de kans op blauwalg groter.

 

Matthäus Passion verplaatst naar oktober 2021

ZIEUWENT – De Matthäus Passion wordt verplaatst naar zaterdag voor Allerzielen, 30 oktober 2021. Op deze dag worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. De Matthäus Passion vormt de omlijsting van dit gedenken.

De kaartverkoop voor dit concert start op Goede Vrijdag 2 april 2021 om 11 uur.  Tickets zijn te bestellen via de link >>>>Tickets bestellen

Ook dit jaar is er de mogelijkheid om voor het concert te dineren bij Het Witte Paard. Het diner is via de ticketservice apart bij te boeken.

Ontwikkelkader woningbouw Zieuwent ter inzage

ZIEUWENT – Het college van B&W heeft positief besloten over het Ontwikkelkader voor woningbouw in Zieuwent. Het betreft hier de woningbouw op een perceel tussen de Werenfriedstraat en de Dorpsstraat. Het Ontwikkelkader geeft een beeld van de circa 26 woningbouwplekken weer en tevens de plek van het zonnepark. Het plan ligt met ingang van 5 februari vier weken ter inzage.

Woonvisie kleine kernen
De leefbaarheid van de dorpen staat onder druk, mede doordat er weinig tot geen woningaanbod is voor jongeren en ouderen. Daarom heeft de gemeente samen met de dorpsbelangenorganisaties van de kleine kernen onderzocht welke mogelijke locaties in aanmerking komen voor woningbouw. Dit heeft geresulteerd in de woonvisie kleine kernen. In de woonvisie is voor Zieuwent de zoekzone ‘omgeving Werenfriedstraat’ aangeduid.

Zonnepark onderdeel van de planvorming
In juli 2019 is een verzoek ingediend voor principemedewerking aan een zonnepark nabij de zoekzone voor woningbouw. Het college heeft in 2019 besloten in principe mee te werken aan de ontwikkeling van een zonnepark. En daarbij de voorwaarde gesteld dat het zonnepark onderdeel wordt van de woningbouwplannen aan de Werenfriedstraat. Het moet dus een integraal plan worden.

Ontwikkelkader ter inzage
De gemeente heeft samen met Zieuwents Belang, perceeleigenaren en de buurt onderzocht binnen welke kaders we initiatieven kunnen inpassen. Dit heeft geleid tot een ontwikkelkader. Het ontwikkelkader geeft een grof beeld van de woningbouwplekken weer en tevens de plek van het zonnepark. Ook beschrijft het de landschappelijk en stedenbouwkundige randvoorwaarden voor het gebied. Het ontwikkelkader ligt van 5 februari t/m 4 maart ter inzage. U kunt het ontwikkelkader digitaal raadplegen via de gemeentelijke website www.oostgelre.nl

Lionsclub Groenlo Slingelanden zet kerk Zieuwent in het licht

ZWIEUWENT – De verlichting van de statige St. Werenfriduskerk in Zieuwent was aan vervanging toe. Voor de Lionsclub Groenlo Slingelanden voldoende aanleiding om 1.500 euro te doneren voor nieuwe, moderne en zuinige verlichting.

Lionsclub Groenlo Slingelanden haalt door middel van fundraising geld op en kent dit vervolgens toe aan initiatieven die financiële steun goed kunnen gebruiken. Zo’n initiatief is de projectgroep onder leiding van Erik Hummelink, Freek Toebes en Bennie Beerten die nieuwe buitenverlichting voor de St. Werenfriduskerk in Zieuwent wil realiseren. De bestaande buitenverlichting van de kerk was dusdanig oud, dat ze niet meer te repareren was. Erik Hummelink vertelt: “Wij vinden dat het mooiste gebouw van de Achterhoek mooi in het licht hoort te staan, zodat iedereen ervan kan genieten. Daarom zijn we begin 2020 gestart met een inventarisatie van de aanschaf- en aanlegkosten. Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar de benodigde middelen.”

Lions helpen graag
Om de kosten voor het omvangrijke project gedekt te krijgen, kwam ook een verzoek binnen bij de Lionsclub Groenlo Slingelanden. Maarten Reimes, dit jaar president van de Club, licht toe: “Als bestuur hebben we het verzoek voorgelegd aan onze leden. Die stemden er uniform mee in en waren er trots op dat we als club konden helpen om de kerk weer mooi te laten schijnen!”

Alle kleuren van de regenboog
De Zieuwentse kerk is dankzij de inzet van veel vrijwilligers inmiddels voorzien van de nieuwe buitenverlichting. De zuinige LED-spots kunnen alle mogelijke kleuren geven. Zo staat de kerk nu in het teken van ‘Orange the World’, een actie van de Verenigde Naties waarin aandacht wordt gevraagd voor het geweld tegen vrouwen en meisjes. Met Kerst zal de kerk mooi rood zijn en tijdens de jaarwisseling verschijnen alle kleuren van de regenboog.