Home » Aalten » Arfgoodnota 2021-2024 gemeenten Aalten, Oost Gelre en Wenterswiek ok in ’t Achterhooks!

Arfgoodnota 2021-2024 gemeenten Aalten, Oost Gelre en Wenterswiek ok in ’t Achterhooks!

864

OOST GELRE / AALTEN / WINTERSWIJK – Op dinsdag 13 oktober 2020 hebt de colleges van de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Wenterswiek beslotten um ’t arfgoodbeleid veur de periode 2021-2024 veur vaststelling veur te leggen aan de raod.

Doel van de Arfgoodnota is ’t vaste stellen van ambities veur de instandholding en ontwikkeling van ’t arfgood zodat dit:

  • op ne goeje menaere deur egevven kan worden an de volnde generatie;
  • ne inspiratiebronne en motor kan waen veur ni-je ontwikkelingen;
  • ne verbinding vormt tussen diverse beleidsterreinen, organisaties en de dree gemeenten;
  • de identiteit onderstreept en verstarkt.

Veer ambities
Bi-j ’t begin van de gemeenteleke samenwarking in 2017 bunt veer ambities vaste-steld. Disse ambities blekken bi-j de evaluatie van ’t beleid en ok tiedens ‘n Arfgooddag in februari 2020 good an te sloeten bi-j de wensen van völle eigenaren, gebroekers en partners. Ze geft holvaste en vormt ne leidraod veur unze projecten. Daorumme blif unze inzet ok in de kommende periode erich op:

  1. Met mekare warken an en met Arfgood
  2. Duurzame instandholding Arfgood
  3. Identiteit benutten veur de belaeving van Arfgood
  4. Kennis vergroten en deeln, inspiratie veur jong en old.

Streektaal
Op 10 oktober 2018 wodden ‘t “Convenant inzake erkenning van de regionale Nedersaksische taal” ondertekend deur de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, twee gemeenten en verschillende provincies, waoronder ok de provincie Gelderland. De streektaal vormt ’n belangriek deel van de identiteit van de bewonners van unze gemeenten. Daorumme he’w der veur ekozzen um unze Arfgoodnota dit keer neet allene ne Achterhooksen titel “Wi-j doet ’t samen” te gevven, maor umme ok de hele nota beschikbaor te stellen in ’t Achterhookse dialect. Wi-j wilt hiermet ’t belang onderstrepen da’w hecht an de taal van unze streek.

De Arfgoodnota 2021-2024 Oost Achterhook is te vinnen op www.erfgoedoostachterhoek.nl

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen