Home » Aalten » Gemeente Aalten initieert onderzoek naar her-inburgering voor nieuwkomers

Gemeente Aalten initieert onderzoek naar her-inburgering voor nieuwkomers

809

AALTEN – In een baanbrekende stap heeft de Gemeente Aalten, in samenwerking met arbeidsbemiddelingsorganisatie Laborijn, aangekondigd een onderzoek te starten naar de wenselijkheid van een lokaal her-inburgeringstraject voor mensen met een migratieachtergrond die tussen 2013 en 2022 in de gemeente zijn komen wonen. Dit besluit komt voort uit de vaststelling dat de zelfregulatie van inburgering in die periode niet voor iedereen succesvol is geweest, wat heeft geleid tot een bovengemiddeld beroep op ondersteuning vanuit de gemeente en andere organisaties.

Deze stap maakt Aalten tot de eerste gemeente in de Achterhoek, en een van de weinige in Nederland, die actief steun biedt aan deze zogenaamde ‘oudkomers’. Het doel van het onderzoek is om via persoonlijke gesprekken met de betrokken inwoners (61 personen) de noodzaak en de gewenste invulling van een her-inburgeringsprogramma te bepalen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met lokale onderwijs- en welzijnsorganisaties, zoals het Graafschap College en Figulus Welzijn.

Wethouder Joop Wikkerink benadrukte het belang van snelle en effectieve inburgering voor nieuwkomers, met speciale aandacht voor de Nederlandse taal, als essentieel voor integratie in de samenleving en toegang tot werk en onderwijs. “We zien dat de nieuwe Wet inburgering, waarbij gemeenten een centrale rol spelen in de begeleiding, al positieve effecten heeft. Nu is het tijd om ook de oudkomers die onder het oude systeem vielen, te ondersteunen en te zorgen dat zij zich volwaardig onderdeel van onze gemeenschap kunnen voelen,” aldus Wikkerink.

Het initiatief erkent de uitdagingen waarmee oudkomers te maken hebben gehad door gebrek aan begeleiding en ondersteuning in hun inburgeringsproces en streeft ernaar deze ongelijkheid aan te pakken. Na de individuele gesprekken zal de gemeente, in samenwerking met de betrokken partners, beslissen over de beste aanpak om deze groep effectief te helpen inburgeren.