Home » Aalten » Jaarlijkse Amnesty-actie Write for Rights ook in Onderduikmuseum

Jaarlijkse Amnesty-actie Write for Rights ook in Onderduikmuseum

1272

AALTEN – Op 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, zullen mensen over de hele wereld miljoenen brieven schrijven tegen onrecht. Deze brieven zijn gericht aan autoriteiten om actie te ondernemen voor mensen die onterecht gevangen zitten, bedreigd of gemarteld worden vanwege hun inzet voor mensenrechten. In Nederland vinden deze schrijfacties onder meer plaats in Bredevoort en Aalten, waar men zich kan aansluiten bij de Write for Rights actie van Amnesty International.

In het Nationaal Onderduikmuseum aan de Markt 12-16 in Aalten zal op 9 december een schrijflocatie worden ingericht. Tussen 10.00 en 16.00 uur zijn geïnteresseerden welkom om deel te nemen aan deze schrijfactie. Voorbeeldbrieven, schrijfpapier en pennen worden door de organisatie verstrekt.

De actie, met als motto ‘Schrijf een brief, verander een leven’, heeft als doel om autoriteiten wereldwijd onder druk te zetten voor betere naleving van mensenrechten. Deelnemers kunnen zowel gezamenlijk op locatie als individueel thuis of online hun stem laten horen.

Dit jaar voert Amnesty International onder andere actie voor Chaima Issa uit Tunesië en Ahmed Mansoor uit de Verenigde Emiraten. Issa riskeert een lange gevangenisstraf vanwege kritiek op de Tunesische president, terwijl Mansoor, een dichter en mensenrechtenactivist, in een isoleercel verblijft zonder basisvoorzieningen, vanwege zijn uitgesproken mening over detentie en oneerlijke processen in de Verenigde Emiraten.

Deze actie valt samen met het 75-jarig jubileum van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), die op 10 december 1948 door de Verenigde Naties werd gelanceerd. De UVRM, mede tot stand gekomen door de inspanningen van Eleanor Roosevelt, vormt de basis voor het werk van Amnesty International en wordt beschouwd als de belangrijkste internationale standaard van mensenrechten.

De impact van de Write for Rights actie is door de jaren heen duidelijk geworden. Talloze mensen wiens situatie door deze acties is verbeterd, getuigen van de kracht van collectieve inspanningen. Een voorbeeld is de zaak van Bernardo Caal Xol uit Guatemala, die in maart 2022 vervroegd werd vrijgelaten na een schrijfactie. Caal Xol, die zich inzette voor de bescherming van een heilige rivier bedreigd door waterkrachtcentrales, dankte zijn vrijlating aan de wereldwijde steun en aandacht.

Voor meer informatie over de successen van Amnesty International en de Write for Rights actie, bezoek: https://www.amnesty.nl/organiseren/successen.