Home » Achterhoek » Informatiepunt Dementie Achterhoek

ACHTERHOEK – Met vragen over het geheugen of dementie kunt u terecht bij het Informatiepunt Dementie Achterhoek. Het Informatiepunt is er voor mensen die hulp nodig hebben bij (een vermoeden van) dementie. Het Informatiepunt beantwoordt vragen, geeft informatie of verwijst u door naar de juiste persoon of organisatie.

Bij het Informatiepunt wordt u geholpen door casemanagers dementie. Zij zijn speciaal opgeleid om mensen met dementie en hun naasten te ondersteunen. Casemanagers kennen de mogelijkheden voor ondersteuning en zorg. Zij werken samen met huisartsen, klinisch geriaters en andere hulpverleners.

Het Informatiepunt Dementie Achterhoek is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur, via telefoonnummer 085 – 485 75 80. U kunt ook een e-mail sturen naar IDA@netwerkouderenachterhoek.nl