13 april 2024
Home » Achterhoek » Nieuw Regionaal Programma Werklocaties in de Achterhoek geeft impuls aan bedrijventerreinen

Nieuw Regionaal Programma Werklocaties in de Achterhoek geeft impuls aan bedrijventerreinen

1370

Bedrijventerrein De Laarberg | Foto: Marcel Houwer

ACHTERHOEK – De Achterhoekse gemeenten en de provincie Gelderland hebben gezamenlijk een nieuw Regionaal Programma Werklocaties (RPW) voor de periode 2024-2028 opgesteld. Dit programma omvat belangrijke afspraken voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de regio.

Focus op Economische Dynamiek en Ontwikkeling
Het doel van het RPW is om de economische dynamiek in de Achterhoek te ondersteunen door de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Er is vastgesteld dat de regio, die in totaal 101.300 hectare groot is, tot 2030 ongeveer 179 hectare aan nieuwe bedrijventerreinen nodig heeft. Dit is essentieel om de groei en werkgelegenheid in de regio te stimuleren. Een langetermijnvisie is ook opgenomen in het programma, met een doorkijk tot 2040, rekening houdend met de gemiddelde ontwikkeltijd van tien tot vijftien jaar voor bedrijventerreinen.

Uitbreidingsbehoefte door Economische Groei
In de afgelopen jaren is de ontwikkeling van bedrijventerreinen voorspoedig verlopen, met een gemiddelde uitgifte van 16,5 hectare per jaar. Deze uitbreiding is voornamelijk gedreven door de hoogconjunctuur in de Achterhoekse economie, met name in sectoren als agrifood en de maakindustrie. Deze sectoren zijn ook belangrijk voor de werkgelegenheid in de regio.

Duurzaamheid en Toekomstbestendigheid
Naast de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, legt het RPW ook nadruk op de kwaliteit, groen, klimaatadaptatie en duurzaamheid van bestaande terreinen. Verschillende gemeenten zijn al begonnen met het toekomstbestendig maken van hun bedrijventerreinen. Dit omvat niet alleen verbeteringen in de openbare ruimte maar ook samenwerking tussen vastgoedeigenaren, ondernemers en duurzame energie-initiatieven. Deze inspanningen zijn van cruciaal belang, vooral gezien de volle energienetten van Liander en Tennet, die vragen om slimme oplossingen en snelle verzwaring van het net.

Rol van de Gemeenteraden
Het nieuwe RPW zal in januari en februari 2024 worden voorgelegd aan de zeven Achterhoekse gemeenteraden voor goedkeuring. Na goedkeuring door de gemeenteraden zal het programma ter vaststelling aan de provincie Gelderland worden voorgelegd.