13 april 2024
Home » Winterswijk » Vierde Achterhoek monitor belicht economische vooruitgang en demografische uitdagingen

Vierde Achterhoek monitor belicht economische vooruitgang en demografische uitdagingen

1080

WINTERSWIJK – Tijdens het jaarcongres in theater De Storm in Winterswijk is op woensdag 13 december de vierde Achterhoek Monitor gepresenteerd. Deze monitor biedt waardevolle inzichten in economische en maatschappelijke trends in de regio, met nadruk op thema’s zoals vergrijzing, ontgroening, en arbeidsmarktontwikkelingen.

Economische Doelstellingen Binnen Bereik, Vergrijzing een Urgent Vraagstuk
Volgens de monitor zijn de belangrijke economische doelen van de Achterhoek Visie 2030 steeds dichterbij. Dit omvat een toename in arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit. Emmeke Gosselink, voorzitter van de stuurgroep Achterhoek Monitor, benadrukt het positieve effect van deze ontwikkelingen op de zelfredzaamheid van inwoners en het feit dat steeds meer Achterhoekers binnen de regio werken. Tegelijkertijd blijven demografische uitdagingen zoals vergrijzing en ontgroening een punt van aandacht.

Bevolkingsgroei en Woonontwikkelingen
De Achterhoek kent een algehele bevolkingsgroei. Een aanzienlijk deel van de nieuwe inwoners bestaat uit jonge één- en tweepersoonshuishoudens en gezinnen. Ondanks een toenemende druk op de woningmarkt, met name in de sociale huursector, is er een lichte verbetering te zien in de beschikbaarheid van koopwoningen. Op het gebied van verduurzaming van woningen en duurzaam vervoer scoort de regio echter lager dan gemiddeld.

Doorontwikkeling van de Monitor
De Achterhoek Monitor, gelanceerd in 2020, blijft zich ontwikkelen. Dit jaar werd er bijvoorbeeld aandacht besteed aan goederenstromen en werd er een nieuwe kijk op brede welvaart geïntroduceerd. Professor Henri de Groot van de Vrije Universiteit Amsterdam presenteerde een model dat de balans tussen economische, sociale en duurzame ontwikkeling inzichtelijk maakt.

Arne van Hout, Directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtstaat, onderstreepte het belang van de monitor voor beleidsvorming die aansluit bij de leefbaarheid en toekomstige stabiliteit van de Achterhoek. Hij benadrukte de noodzaak van samenwerking tussen verschillende partijen om de brede welvaart in de regio te verbeteren.

Toegankelijkheid en Invloed van de Monitor
De Achterhoek Monitor is niet alleen een waardevol instrument voor lokale beleidsmakers maar dient ook als inspiratiebron voor andere regio’s. De volledige gegevens en de jaarlijkse publicatie zijn beschikbaar op de officiële website www.achterhoekmonitor.nl.

Bron(nen) & Afbeelding(en)