Home » Vijf Koninklijke onderscheidingen in Oost Gelre

Vijf Koninklijke onderscheidingen in Oost Gelre

347

GROENLO – Vrijdagmorgen zijn er in het stadhuis in Groenlo vijf Koninklijke onderscheidingen uitgereikt door burgemeester Annette Bronsvoort van de gemeente Oost Gelre. Allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de (vrijwillige) werkzaamheden.

  • De heer Bennie Wopereis uit Zieuwent, 69 jaar

De heer Wopereis is iemand die zich op het gebied van welzijn, en cultuur heeft ingezet en zich nog steeds inzet voor de Zieuwentse en-Achterhoekse samenleving.

1980 – heden Vrijwilliger bij Stichting Paaspop Zieuwent
De heer Wopereis verricht veel werkzaamheden met de opbouw en de afbouw van het Paaspop in Zieuwent. Een muziekevenement dat jaarlijks door ruim 4.000 bezoekers wordt bezocht. Hij is verantwoordelijk voor- en organiseert de beveiliging van het evenement. Weet mensen te enthousiasmeren en stimuleert daarmee andere vrijwilligers.
1982 – heden Vrijwilliger Harmonie Zieuwent-Mariënvelde
De heer Wopereis draagt zorg voor de inzameling van oud papier en ijzer. Hij is dagelijks op de inzamelplek en zorgt voor een goede scheiding van oud papier en oud ijzer.
Hij onderhoudt contacten met de diverse milieubedrijven en hij zorgt voor een goede logistiek. De heer Wopereis zorgt mede daardoor voor een maximale opbrengst (jaarlijks rond de € 20.000,–) van het oud ijzer en oud papier, die ten goede komt aan de Harmonie Zieuwent-Mariënvelde.Hiervan kan de harmonie o.a. bekostigen:  de dirigentkosten, opleiden leerlingen, onderhoud en aanschaf instrumenten, onderhoud en aanschaf uniformen, lief en leed van de leden en inwoners.Dankzij de hand- en spandiensten van de heer Wopereis kan de harmonie Zieuwent- Mariënvelde optredens verzorgen voor de inwoners van Oost Gelre, tijdens optochten en feesten, kermissen etc. wat de totale sociale cohesie ten goede komt.

 

  • De heer Henri Weikamp uit Zieuwent, 58 jaar

De heer Weikamp is iemand die zich op het terrein van onderwijs, welzijn en sport heeft ingezet voor de gemeenschap in Oost Gelre.

1995 – heden Teammanager AZSV voetbal H1 (Aaltense Zaterdag Sport Vereniging)
De heer Weikamp is PR man, zit in de clubbladcommissie en zorgt voor de Presentatiegids.  AZSV heeft tussen de 1.000 en 1.200 leden. Het clubblad heeft zo een groot bereik. De heer Weikamp maakt elk jaar een presentatiegids. Taken als teammanager zijn gesprekken met spelers, overleggen met het hoofdbestuur en de hoofdtrainer. Hij neemt de organisatie op zich rondom de competitiewedstrijden, oefenwedstrijden en de trainingskampen.
2000 – 2010 Manager van het Longa ’59 dames 1 team
De heer Weikamp wordt in 2000 de PR-man van Longa’59 en teammanager van het eerste vrouwenteam. Longa wordt landskampioen in 2004 en 2005 en speelt Europacup. Longa is dan bekerwinnaar en winnaar van de supercup.In de top van Nederland spelen betekent veel  organisatie. En bij de PR taken hoorde ook het maken van de programmaboekjes en persberichten, de wedstrijdverslagen en het te woord staan van de media in de meest brede zin van het woord (radio, tv, krant).
2003 – heden Stichting jeugdtoernooi RKZVC
Lid van de toernooicommissie, die het Seesing Tournament, een voetbaltoernooi voor jeugdspelers onder de 12 uur, organiseert. Vanuit die functie had hij contact met voetbalclubs in binnen- en buitenland, zoals Ajax, Feyenoord, PSV, maar ook Juventus, Paris Saint Germain en Arsenal. Ook organiseert hij de begeleiding en het onderdak van de spelende teams. En verzorgt de  programmaboekjes, het ontwerpen van het affiche, en het aanleveren van de teksten en foto’s voor de website van de club.
2003- heden Tourdirectie van “Tour de Mariënvelde”
De “Tour de Mariënvelde” is een kennisspel rond de ontwikkelingen in de Tour de France. Wielerliefhebbers kunnen online meespelen. Bijv,  wie de dag rit van de Tour wint, wie de groene trui punten haalt en natuurlijk wie goed voorspelt welke renner de eindzege binnenhaalt. Jaarlijks doen ong. 4.000 sportfanaten in de Achterhoek mee.
2013 – heden ZVZ Zaalvoetbal Zieuwent
Deze zaalvoetbalclub is onderdeel van de RKZVC. Hiervoor organiseert de heer Weikamp de activiteiten rond het bijhouden van de website, sponsoring, PR en begeleiding van de teams.
  • Mevrouw  Riet van Zanten–Willemsen Lichtenvoorde, 80 jaar

Mevrouw Van Zanten is iemand die zich op sociaal terrein, welzijn en zorg heeft ingezet en zich nog steeds inzet voor de nieuwkomers in de gemeente Oost Gelre.

1987 – 2005 Stichting Vluchtelingenwerk Lichtenvoorde
Mevrouw heeft zich naast bestuurslid in deze werkgroep ingezet voor de vluchtelingen in Lichtenvoorde en Aalten (Groot Deunk). In de beginjaren heeft ze aan zeker enkele honderden vluchtelingen Nederlandse les gegeven. Later hield ze zich bezig met de juridische begeleiding, huisvesting en het begeleiden van de nieuwkomers met  cursussen. Ook legt mevrouw van Zanten zich toe op het helpen van de vluchteling door bijvoorbeeld het “vertalen” en uitleggen van brieven.
2006 – heden Vreemdelingen Informatiepunt Achterhoek
Deze stichting heeft tot doel ondersteuning en informatie te bieden op het gebied van juridische, sociale en de economische positie van de vreemdeling. Mevrouw Van Zanten is medeoprichter en via deze stichting betrokken bij een aantal vormen van maatschappelijk begeleiding van nieuwkomers. Zoals hulp bij huisvesting, verzekeringen, belastingen, hulp bij formulieren invullen. Na die intensieve begeleiding volgt huisbezoek en hulp bij het zelfstandiger laten functioneren. En later is sprake van het aanbieden van spreekuren. Daarbij zijn onderwijs en scholing belangrijk.Mevrouw is al die jaren betrokken bij de het welzijn van de nieuwkomers in onze gemeente.
  • Mevrouw Annie Krabben-te Brake uit Lichtenvoorde, 85 jaar

Mevrouw Krabben is iemand die zich sociaal-maatschappelijk voor mede-inwoners van Lichtenvoorde heeft ingezet. Zij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

1996 – 2016

Collectante Nierstichting, Hart- en Vaatziekten en het Anjerfonds
In haar directe omgeving heeft zij tenminste 20 jaar gecollecteerd voor de Nierstichting, 18 jaar voor de Hart- en Vaatziekten en 15 jaar voor het Anjerfonds.

1969 – 1979 Lid Ouderraad Frans ten Bosch school
In deze periode heeft mevrouw Krabben zich ingezet voor de ouderraad van de Frans ten Boschschool. 10 jaar lang is ze actief geweest als ondersteuning voor de leerkrachten en met het helpen organiseren van verschillende schoolactiviteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, de Vastenactie en de afsluiting van het jaar.
1986 – 1992 Lid Patiëntenzorg/patiëntenvereniging voor behoud ambulance in Lichtenvoorde
Na de opening van het SKB in Winterswijk in 1984 heeft de Patiëntenvereniging er mede voor gezorgd dat de eerste jaren ambulances nog gestationeerd waren in Lichtenvoorde en Groenlo.
1992 – heden KBO Lichtenvoorde,  Krachtige Belangen Organisatie
Van 1992 tot 2003 was mevrouw binnen de KBO secretaresse van de werkgroep Zorg en Welzijn. Haar taken waren o.a. het organiseren van ziekenbezoek en zelf zieken een bezoek brengen. Verder nam mevrouw Krabben de organisatie van thema middagen op zich. In 2010 is ze begonnen met het opzetten van de inloopochtenden op dinsdag en donderdag in de “de Treffer”, de ontmoetingsplek van leden van de KBO. Daarbij is ze gastvrouw en waarnemer.
1993 – heden Stichting Careaz, Antoniushove Lichtenvoorde
Mevrouw verricht als vrijwilliger receptiewerk bij Careaz Antoniushove. Ze is dan een echte gastvrouw, heeft aandacht voor bewoners.
En ze is betrokken bij de instuifcommissie en koffiedame tijdens muziekmiddagen. De bewoners van de Antoniushove en bewoners aanleunwoningen kunnen hiervan mee genieten.

 

  • Mevrouw Josephine Adema-te Brake uit Lievelde, 69 jaar

Mevrouw Adema is iemand die zich op het terrein van welzijn, cultuur en zorg heeft ingezet voor de medemens in Oost Gelre.

Jaren ‘70 Jeugdwerk Lievelde
In de jaren ’70 is mevrouw Adema 6 jaar actief geweest als bestuurslid/voorzitter van het Jeugdwerk Lievelde. Ze hield zich bezig met het begeleiden van kinderen enkele uren per week, het in elkaar zetten van programma’s tijdens knutselmiddagen, drama, muzikale vorming en sport.
In die tijd was er een samenwerking met Jong Nederland en jeugdwerk Zieuwent.
1975 – heden Werkgroep lid en divers vrijwilligerswerk St. Paulusparochie, gemeenschap Lievelde
Mevrouw Adema is binnen deze periode van 1975 tot 1995 lid geweest van de Werkgroep Vieringen in de kerkgemeenschap Lievelde.
Later is ze betrokken als lector en maakt deel uit van de avondwakegroep.
Haar werkzaamheden betreffen het voorbereiden van de kerkvieringen en voorgaan in de diensten.
2001 – 2005 Fractielid CDA Lichtenvoorde
Binnen de voormalige gemeente Lichtenvoorde was mevrouw een periode raadslid, met name op het gebied van volksgezondheid.
1998 – 2009 Bestuurslid van de Stichting School- en Volksfeest Wolcorso Lievelde
Mevrouw was jarenlang 2e secretaris van het kermiscomité Lievelde.
Ze was ook betrokken bij het wolcorso als verzorger van de deelnemers. Het organiseren van kinderspelen, het ontvangen van groepen bij het vogelschieten.
Later is mevrouw Adema betrokken bij het organiseren van seniorenmiddagen tijdens de kermis.
2012 – heden Bestuurslid Seniorenbelang en Vrijwillig Ouderenadviseur
Mevrouw is bestuurslid van het Seniorenbelang. Ze was afgevaardigde in de klankbordgroep WMO van de SBOG Achterhoek, een overkoepelend orgaan van samenwerkende ouderenbonden in de Achterhoek. In 2012 heeft ze de cursus vrijwillige ouderenadviseur gevolgd. Sindsdien is ze ook vrijwillig ouderenadviseur en bezoekt ze actief ouderen in Oost Gelre thuis.

Jan Raaben onderscheiden
Ook werd deze morgen Jan Raaben, woonachtig in Groenlo, door burgemeester Annette Bronsvoort in de bloemen gezet. Jan heeft zondag 24 maart een koninklijke onderscheiding ontvangen in de gemeente Berkelland. lees meer …

Midzomerwandeling in Groenlo

Zaterdag 22 juni 2024 wordt de Midzomerwandeling georganiseerd in Groenlo. Deze wandeltocht is 6 kilometer en deelname is gratis. Start: Brouwersnös Eibergseweg 1 Groenlo. Starttijd: Tussen 19.30 uur en 20.30 uur.