Home » Lintjesregen gem. Aalten

AALTEN – Vrijdag 26 april reikte burgemeester Stapelkamp, tijdens de jaarlijkse lintjesregen, Koninklijke Onderscheidingen uit aan vier inwoners die zich, naar het oordeel van het Kapittel voor de Civiele Orden, ‘geruime tijd ten bate van de samenleving hebben ingespannen of anderen hebben gestimuleerd’.  Zij werden allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De Koninklijke Onderscheidingen werden uitgereikt aan:

Mevrouw W.J. (Mientje) Koskamp-Bruggink uit De Heurne
Mevrouw Koskamp-Bruggink (77 jaar) is sinds 1980 vrijwilligster bij diverse verenigingen en instanties. Ze zet zich in als secretaresse, gastvrouw, kantinemedewerkster, schoonmaakster en collectant. Vanaf de oprichting in oktober 1986 tot april 2016 was mevrouw Koskamp onafgebroken secretaresse bij sjoelclub De Heurne. En sinds 1980 is ze nauw betrokken bij voetbalvereniging DZSV. Hier ondersteunt ze nieuwe vrijwilligers bij de kantinewerkzaamheden, draait ze zelf kantinediensten en maakt ze actief deel uit van de schoonmaakploeg. Noemenswaardig is ook de inzet van mevrouw Koskamp voor alleenstaanden en ouderen die dreigen te vereenzamen. Ze bezoekt mensen in het verpleeghuis of haalt hen op voor de ouderenmiddagen van de kerk.

Mevrouw H.B. (Irma) Rave-te Loo uit Aalten
Mevrouw Rave-te Loo (51 jaar) is sinds 1993 actief als vrijwilligster op velerlei gebied (onder meer penningmeester, secretaresse en contactpersoon) betrokken bij Gymnastiekvereniging Athos, voorheen Achilles, uit Aalten. Een jaar geleden is mevrouw Rave gestopt als bestuurslid, maar ze is als vrijwilligster nog altijd zeer nauw betrokken bij de vereniging. Ze regelt zowel de organisatorische als de creatieve kant van de turnkleding en verzorgt bij demonstraties en verenigings- en organisatiewedstrijden de aankleding van de zaal.

Mevrouw H.C. (Henny) Giesen-Masselink uit Dinxperlo

Mevrouw Giesen-Masselink (65 jaar) doet al vanaf haar tienertijd (1965) vrijwilligerswerk bij voetbalvereniging DZSV. Sinds 1986 zet ze zich breder in als vrijwilligster. Bijvoorbeeld in het welzijnswerk bij Dr. Jenny (later Careaz), voor Tafeltje Dekje, waarvoor mevrouw maaltijden aan huis bezorgd en, vanaf 2006 tot vorig jaar, als diaken en ouderling van de Protestantse gemeente in Dinxperlo. Mevrouw Giesen is tevens lid van het bestuur van de Bewonersraad van de huurdersvereniging Dinxperlo en gaat al jaren mee met de IKA vakantieweken waar ze verzorgende taken heeft.

De heer F.P.M. (Frans) Stoltenborg uit Aalten
De heer Stoltenborg (73 jaar) is al vanaf 1981 nauw betrokken bij de geloofsgemeenschap St. Helena. Eerst als koorlid, vanaf 2001 als voorzitter, vanaf 2006 ook als secretaris van het koor en vanaf 2012 als voorzitter en drijvende kracht van de Diaconale werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede. Sinds 2010, na de fusie van negen parochies, is dhr. Stoltenborg beheerder en redactielid van het parochieblad SintLudgerNU. De heer Stoltenborg is tevens actief lid en voorzitter van de Stichting Roemenië Aalten-Salaj. Hier maakte hij onderdeel uit van de werkgroep die kerken uit Jibou kennis hebben laten maken met de aanpak van diaconale taken van kerken en vrijwilligerswerk in Nederland. De heer Stoltenborg is bovendien vanaf 2008 betrokken bij windmolenpark Hagenwind in Aalten, waar hij graag zijn technische kennis deelt met de andere leden en rondleidingen verzorgt.