Home » Gem. Bronckhorst » 35 sollicitanten voor burgemeestersvacature in Bronckhorst

35 sollicitanten voor burgemeestersvacature in Bronckhorst

206

BRONCKHORST – De provincie Gelderland heeft bekend gemaakt dat er 35 sollicitanten hebben gereageerd op de burgemeestersvacature in Bronckhorst. De sollicitaties zijn ontvangen door Henri Lenferink, de commissaris van de Koning van Gelderland.

De groep sollicitanten bestaat uit diverse achtergronden: 4 (oud-)burgemeesters, 19 (oud-)wethouders, 1 (oud-)heemraad en 4 (oud-)volksvertegenwoordigers op verschillende niveaus (rijk, provincie, gemeente). Daarnaast komen 7 kandidaten uit andere disciplines, zoals de overheid of dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 41 tot 66 jaar, en er zijn 11 vrouwelijke kandidaten.

Marcel Westerink, voorzitter van de Bronckhorster Vertrouwenscommissie, reageerde verheugd op de belangstelling: “Ik ben ontzettend tevreden dat er zoveel mensen hebben gereageerd op onze mooie burgemeestersvacature. Het is voor mij ook een bevestiging dat Bronckhorst een hele aantrekkelijke en interessante gemeente is. Er valt voor de vertrouwenscommissie echt iets te kiezen.”

Procedure
De profielschets voor de nieuwe burgemeester, die tijdens de profielschetsvergadering op 3 juni jl. door de gemeenteraad werd vastgesteld, vormt de basis voor de kroonbenoemingsprocedure. In augustus 2024 zal de commissaris van de Koning gesprekken voeren met een aantal sollicitanten. Vervolgens worden alle sollicitanten besproken met de Vertrouwenscommissie van de gemeenteraad, waarmee gezamenlijk de selectie van kandidaten wordt bepaald die de procedure zullen vervolgen.

De Vertrouwenscommissie zal een advies uitbrengen aan de gemeenteraad, die naar verwachting eind oktober 2024 de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal vaststellen. Deze aanbeveling wordt, vergezeld van een advies van de commissaris van de Koning, aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Na ondertekening van het Koninklijk Besluit door de Koning en de minister, wordt de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester. De nieuwe burgemeester zal, na beëdiging door de commissaris van de Koning, naar verwachting in januari 2025 in functie treden.