Home » Gem. Bronckhorst » Bronckhorst Geeft Groen Licht voor Innovatieve Woonvorm in Baak

Bronckhorst Geeft Groen Licht voor Innovatieve Woonvorm in Baak

567

BAAK – B en w van de gemeente Bronckhorst hebben hun principiële medewerking verleend aan een vernieuwend woonproject in Baak. Dit project, gelegen in het buitengebied, omvat de realisatie van vier woningen volgens het concept van erfdelen. Naar verwachting zal de gemeenteraad de benodigde planologische wijziging behandelen in het veegplan van oktober 2024.

Innovatieve Woonvorm ‘Erfdelen’
Wethouder Emmeke Gosselink, verantwoordelijk voor Wonen, licht toe: “Dit initiatief introduceert het concept Erfdelen in Bronckhorst. Het is een unieke kans om een karakteristieke olierosmolen op het terrein te restaureren en bewoonbaar te maken. Het plan is duurzaam en voegt geen extra bebouwing toe, wat aansluit bij onze visie op bijzondere woonvormen. Dit initiatief maakt optimaal gebruik van bestaande gebouwen, passend in de landelijke omgeving en levert bovendien een bijdrage aan erfgoedbehoud.”

Erfdelen onderscheidt zich van traditionele woningbouw door het open karakter van de locatie en het gezamenlijk gebruik en beheer van de gronden en gebouwen. Het project aan de Dollemansstraat in Baak zal een gemeenschappelijke woonomgeving creëren voor diverse leeftijdsgroepen en gezinssamenstellingen.

Gebruik van Bestaande Structuren
Het woningbouwinitiatief maakt gebruik van een bestaande schuur en de karakteristieke, maar momenteel vervallen, olierosmolen. De plannen omvatten de realisatie van drie woningen in de bestaande schuur en een vierde woning in de olierosmolen. Deze aanpak zorgt voor een respectvolle restauratie van de molen, waarbij de karakteristieke eigenschappen behouden blijven.

Bovendien voorziet het plan in gemeenschappelijke voorzieningen zoals een gedeelde energievoorziening, tuinen en opslagruimtes. Het is de verwachting dat minstens drie van de vier nieuwe woningen in de betaalbare prijscategorie zullen vallen.