19 mei 2024
Home » Gem. Bronckhorst » Bronckhorst Kiest voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in Nieuw Woonbeleid

Bronckhorst Kiest voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in Nieuw Woonbeleid

719

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst heeft besloten om Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) als een nieuwe benadering toe te voegen aan haar woonbeleid. Dit initiatief komt voort uit de wens van veel inwoners van Bronckhorst om zelf betrokken te zijn bij woningbouwprojecten, en CPO wordt beschouwd als een geschikte en kostenefficiënte methode om dit te realiseren. CPO vertegenwoordigt een vorm van sociale projectontwikkeling in de woningbouw, waarbij bewoners gezamenlijk optreden als opdrachtgever voor hun eigen nieuwbouwproject. Deze aanpak zal worden toegepast op meerdere gemeentelijke locaties die de gemeente Bronckhorst heeft geselecteerd voor woningbouwprojecten.

De gemeente heeft al enige ervaring opgedaan met CPO-trajecten, waarvan de eerste in 2018 begon met een pilotproject voor huisvesting van jongeren op basis van CPO. De opgedane ervaringen uit deze pilot zijn geïntegreerd in het huidige woonbeleid.

Belangrijkste redenen voor het kiezen van CPO als aanpak voor woningontwikkeling zijn:

  1. Bewoners krijgen meer zeggenschap en inspraak in het bouwproces, omdat de woningen worden gebouwd volgens hun specifieke wensen en behoeften.
  2. CPO biedt de mogelijkheid om “meer huis voor dezelfde prijs” te realiseren, aangezien er geen winstmarge van een projectontwikkelaar wordt toegepast. Dit wordt versterkt door schaalvoordelen die ontstaan door gezamenlijke inspanningen.

Bovendien bevordert CPO een hechtere gemeenschap in de buurt, aangezien bewoners samenwerken tijdens de ontwikkeling van de woningen, waardoor ze al buren worden voordat ze daadwerkelijk in de buurt wonen.

De gemeente Bronckhorst zal in de periode 2023-2024 CPO toepassen op drie specifieke gemeentelijke locaties: Wichmond, Halle en Zelhem. Op deze locaties zullen mogelijkheden worden gecreëerd voor starters in verschillende prijsklassen en ouderen die op zoek zijn naar levensloopbestendige woningen. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheden per locatie zal op een later moment worden verstrekt.

Wethouder Emmeke Gosselink van Wonen benadrukte het belang van deze nieuwe benadering: “De afgelopen jaren hebben we met succes 46 jongeren in onze gemeente geholpen aan een woning via deze werkwijze. We hebben veel geleerd van deze ervaringen. Onze inwoners hebben een sterke wens om zelf betrokken te zijn bij woningbouw, en daarom zullen we CPO vaker toepassen. Bouwen via CPO vergt inzet en samenwerking, aangezien je als groep optreedt als projectontwikkelaar en gezamenlijk de ontwikkeling van het project stuurt. Maar de beloning voor dit harde werk is een betaalbaar huis dat aan de eigen wensen voldoet.”


Heeft u een evenement dat u wilt delen met de Achterhoek?

Dien uw evenement in en zorg ervoor dat het een plek krijgt in onze agenda!