Home » Gem. Bronckhorst » Bronckhorst komt als beste uit de bus bij vergelijking afvalprestaties van gemeenten

Bronckhorst komt als beste uit de bus bij vergelijking afvalprestaties van gemeenten

531

BRONCKHORST – Inwoners zeer milieubewust, leveren nog maar 51 kilo restafval aan en zorgen voor hoge CO2-reductie 

De gemeente Bronckhorst is bij een onafhankelijk landelijk vergelijkingsonderzoek naar huishoudelijk afval van o.a. het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op de eerste plek geëindigd van 168 gemeenten. Uit de vergelijking tussen de afvalprestaties van de verschillende gemeenten blijkt dat Bronckhorst het beste milieuresultaat behaalt met een hoge mate van afvalscheiding en weinig restafval. Ook biedt Bronckhorst een hogere service en maakt het lagere afvalkosten dan de gemiddelde gemeente.

Wethouder Paul Hofman van afval en duurzaamheid: “Ik ben trots op onze inwoners. Zij scheiden hun afval zeer goed en leveren daardoor nog maar 51 kilo restafval aan. Heel belangrijk voor het milieu en de overgang naar een afvalvrije economie. Met het gescheiden afval worden nieuwe producten gemaakt en er blijft door de uitstekende scheiding relatief weinig restafval over dat verbrand moet worden. We hebben de afgelopen periode een grote omslag gemaakt om het restafval te verminderen en tot een kostendekkende afvalstoffenheffing te komen. Dat leverde ook discussie op. Met het nieuwe systeem zijn de kosten nu beheersbaar en onze inwoners het meest duurzaam in het omgaan met hun afval van ons land.“

In het onderzoek worden de aanpak en prestaties van gemeenten op het gebied van verwerken van afval en grondstoffen onder de loep genomen. In totaal deden 168 gemeenten mee. Bronckhorst presteerde als beste van de deelnemende gemeenten met 51 kilo restafval per inwoner in 2020. Hoe minder restafval, hoe succesvoller het afvalbeleid vanuit het oogpunt van het milieu. Het landelijke doel voor 2020 was maximaal 100 kilo per inwoner. Gemiddeld werd in Nederland vorig jaar nog 178 kg restafval per inwoner ingezameld.

Goede afvalscheiding
Naast dat inwoners nog maar weinig restafval aanleveren, springen Bronckhorsters er ook positief uit op het gebied van afvalscheiding. Maar liefst 86% van het huishoudelijk afval werd in 2020 gescheiden door de inwoners. Het landelijke doel was in 2020 75%. Van de deelnemende gemeenten aan de benchmark behaalden er slechts 59 dit doel. De goede afvalscheiding door de inwoners van Bronckhorst zorgde voor een CO2-reductie van 149 kilo per inwoner. 

Kosten
Tot slot zijn de kosten voor de inzameling en verwerking van het afval van de gemeenten en het geboden serviceniveau in het onderzoek vergeleken. Denk aan inzamelkosten, overslag- en 

transportkosten, verwerkingskosten en overige afvalkosten. Onder serviceniveau valt alle geboden dienstverlening, zoals de vele inzamelmogelijkheden en de klantenservice. Ook hierbij komt Bronckhorst goed uit de bus. 

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op www.benchmarkafval.nl.   

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen