Home » Gem. Bronckhorst » Bronckhorst op zoek naar nieuwe jeugdburgemeester: Aanmeldingen nu open

Bronckhorst op zoek naar nieuwe jeugdburgemeester: Aanmeldingen nu open

1914

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst zoekt een nieuwe jeugdburgemeester. Kinderen uit groep 7 van de Bronckhorster basisscholen kunnen zich opgeven voor deze prachtige kans als het hen leuk lijkt om alle kinderen van Bronckhorst voor een jaar te vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld bij evenementen, bijeenkomsten en de gemeente. Andere criteria zijn dat ze het leuk vinden om mensen te ontmoeten en hun mening te geven. Burgemeester Marianne Besselink: “Dit is een mooie manier om kinderen bij de gemeente en de politiek te betrekken. We zullen bij een aantal activiteiten die de jeugdburgemeester bijwoont het komende jaar samen optrekken.” Op dit moment is Jorik de Greef uit Hengelo jeugdburgemeester.

Wat gaat de jeugdburgemeester doen?

  • hij/zij is samen met de echte burgemeester, aanwezig bij enkele activiteiten (voor kinderen), zoals de intocht van Sinterklaas, de Nationale herdenking op 4 mei en de uitreiking van het jeugdlintje.
  • Hij/zij houdt bij sommige van die activiteiten een toespraakje.
  • Kinderen kunnen bij hem/haar terecht als ze ideeën hebben over de gemeente. De jeugdburgemeester kan dan naar de burgemeester gaan om deze ideeën te bespreken.
  • Hij/zij is bij vragen het aanspreekpunt voor de kinderen uit Bronckhorst.

Wat moet de jeugdburgemeester kunnen?

  • Het leuk vinden om in de belangstelling te staan
  • Goed en vlot spreken
  • Het leuk vinden om op te komen voor de belangen van kinderen
  • Open staan voor allerlei vragen en opmerkingen

Burgemeester Besselink: “De taak van de jeugdburgemeester is dus best bijzonder. Leuk, maar tegelijk ook wel serieus.”

Tijdsbestek
In Bronckhorst wordt ieder jaar een nieuwe jeugdburgemeester benoemd. Dit jaar is dat vanaf 12 oktober 2023 tot november 2024 en hij/zij woont in dat jaar ca. 5 bijeenkomsten bij. Daarnaast heeft hij of zij enkele gesprekjes met de burgemeester, bijvoorbeeld over vragen die bij kinderen leven.

Aanmelden
Kinderen uit Bronckhorst die het wel wat lijkt om jeugdburgemeester te worden, kunnen zich aanmelden via een speciaal formulier op www.bronckhorst.nl/jeugdburgemeester. Dit kan tot 29 september 2023.

Jury maakt keuze
Een jury, die bestaat uit burgemeester Marianne Besselink, huidig jeugdburgemeester Jorik de Greef, onze wethouder onderwijs en een jong Bronckhorster raadslid, kiest na een gesprek met kinderen die op basis van hun aanmelding worden uitgekozen de nieuwe jeugdburgemeester. De gesprekken vinden plaats op 11 oktober ‘s middags in het gemeentehuis. Diezelfde middag wordt de uitslag ook bekend. De jeugdburgemeester wordt vervolgens tijdens de raadsvergadering van 12 oktober officieel benoemd en krijgt dan een speciale ambtsketen omgehangen.

Aan de basisscholen in Bronckhorst stuurde de burgemeester voor de kinderen van de groepen 7 een brief met uitleg. Wij hopen op mooie aanmeldingen.

Kinderparlement
Bronckhorst heeft ook een kinderparlement. De kinderen die zich opgeven voor het jeugdburgemeesterschap kunnen bij hun aanmelding ook aangeven of zij, als zij geen jeugdburgemeester worden, zitting willen nemen in ons kinderparlement. Hierin kunnen zij tijdens 3 of 4 bijeenkomsten in de periode november 2023-november 2024 met andere kinderen van hun leeftijd meedenken over onderwerpen zoals jeugdactiviteiten, sport, milieu etc. Samen met de jeugdburgemeester en burgemeester Besselink.