Home » Gem. Bronckhorst » Investeringsplannen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

Investeringsplannen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

1647

BRONCKHORST – Het college van burgemeester en wethouders (B en W) van Bronckhorst presenteert ambitieuze investeringsplannen voor de komende jaren om een sterk en leefbaar Bronckhorst te realiseren.

In het onlangs gepubliceerde programmaplan 2024-2027 wordt beschreven hoe B en W, met een investering van ruim 42 miljoen euro, toewerken naar een toekomstbestendig Bronckhorst. De plannen, gebaseerd op de investeringsagenda en het coalitieakkoord, beogen Bronckhorst voor te bereiden op de toekomstige uitdagingen zoals de klimaat- en energiecrisis, woningnood, stikstofproblematiek, materiaal- en personeelstekorten, en de opvang van asielzoekers en vluchtelingen.

Wethouder Antoon Peppelman, verantwoordelijk voor financiën, benadrukt het belang van innovatieve ontwikkelingen en oplossingen voor deze veranderende en onzekere tijden. De focus ligt op de beschikbaarstelling van middelen voor wonen, sport, onderwijs, en leefbaarheid. Daarnaast worden er ook ambities geformuleerd voor de energietransitie, biodiversiteit, landbouw, en ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligers.

Geplande Initiatieven

  1. Bevordering van een gezonde leefstijl: Met nadruk op het terugdringen van gezondheidsachterstanden en ondersteuning van jeugd, mantelzorgers, en vrijwilligers, blijven de sociale teams in vijf dorpen een cruciale rol spelen.
  2. Samenwerking in besluitvorming: B en W streven ernaar inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen intensief te betrekken bij besluitvormingsprocessen en de ontwikkeling van gebieds- en dorpsenergieplannen voor een energieneutraal Bronckhorst.
  3. Woningbouw: De focus ligt op de realisatie van nieuwe, betaalbare woningen, met bijzondere aandacht voor starters, ouderen en aandachtsgroepen, inclusief de opvang van vluchtelingen.

Naast deze initiatieven bevat het plan ook investeringen in onderwijs, sportfaciliteiten, infrastructuur en bedrijventerreinen, en zijn er plannen voor de eerste sloop in het Industriepark in Zelhem. De uitvoering van deze projecten maakt integraal deel uit van het programmaplan.

Financiële Vooruitblik
Ondanks de omvangrijke investeringen blijft Bronckhorst financieel solide, met een sluitende begroting van 104 miljoen euro dit jaar. B en W anticiperen op toekomstige onzekerheden met betrekking tot stijgende kosten en mogelijke tekorten, en overwegen volgend jaar een oplossingsplan indien noodzakelijk.