Home » Gem. Bronckhorst » Nieuw mantelzorgbeleid in Bronckhorst voor ondersteuning mantelzorgers

Nieuw mantelzorgbeleid in Bronckhorst voor ondersteuning mantelzorgers

1635

Mantelzorgers bieden hulp en ondersteuning aan hulpbehoevende familieleden of bekenden. Gezien recente ontwikkelingen, zoals vergrijzing en tekorten in de zorg, ervaart deze groep een toenemende druk. Om hen adequaat te ondersteunen, hebben b en w van de gemeente Bronckhorst een nieuw mantelzorgbeleid opgesteld voor de periode 2024-2027. Naar verwachting wordt dit voorstel in oktober aan de gemeenteraad gepresenteerd voor besluitvorming.

Preventie van overbelasting
Het beleid is opgesteld met de focus op mantelzorgers en hun omgeving. Het doel is om ervoor te zorgen dat mantelzorgers hun eigen activiteiten kunnen blijven uitvoeren zonder overbelasting. Wethouder Evert Blaauw merkt op dat veel mantelzorgers in Bronckhorst zorg voor naasten als vanzelfsprekend beschouwen. De afname van het aantal mantelzorgers in de komende jaren, in combinatie met de verhoogde druk door het balanceren van zorg, werk en gezin, vereist een gerichte benadering.

Afstemming op specifieke behoeften
Hoewel Bronckhorst al een vaststaand mantelzorgbeleid heeft, wordt in het nieuwe beleid specifiek ingespeeld op de behoeften van verschillende groepen mantelzorgers. Dit omvat ondersteuning voor mantelzorgers van mensen met dementie, mantelzorgers met een migratieachtergrond, en zij die werk combineren met mantelzorg. Het beleid beoogt de focus te leggen op zowel het sociale als het professionele netwerk van de mantelzorger. Hierbij wordt onder andere een toolkit voor werkgevers ontwikkeld en een nieuwe mantelzorgverwijsgids geïntroduceerd. Voor aanvullende ondersteuning kunnen mantelzorgers terecht bij de sociale teams in vijf dorpen.

Meer informatie is beschikbaar op www.bronckhorst.nl/sociale-teams.