Home » Gem. Bronckhorst » Nieuw vrijwilligersbeleid in Bronckhorst ter ondersteuning van vrijwilligers

Nieuw vrijwilligersbeleid in Bronckhorst ter ondersteuning van vrijwilligers

1838

Vrijwilligers spelen een cruciale rol in het welzijn en de leefbaarheid van Bronckhorst. In deze gemeente zijn veel vrijwilligers actief binnen het verenigingsleven. Ook is het concept van ‘Naoberschap’ hierbij van belang. B en w van Bronckhorst hebben voorgesteld om een nieuw vrijwilligersbeleid op te stellen ter ondersteuning van de inzet van vrijwilligers. Een belangrijk aspect van dit beleid is de oprichting van een centraal vrijwilligerspunt. De verwachting is dat de gemeenteraad het nieuwe beleid in oktober zal bekrachtigen.

Knelpunten bij vrijwilligerswerk aanpakken
Ontwikkelingen zoals vergrijzing en druk op de zorg hebben gevolgen voor het aantal beschikbare vrijwilligers in Bronckhorst. Het voorgestelde beleid is ontworpen om deze en andere uitdagingen voor vrijwilligers en hun organisaties te adresseren. Wethouder Blaauw benadrukte het belang van erkenning en ondersteuning voor vrijwilligers, alsmede de noodzaak om hen relevante kennis en vaardigheden te bieden.

Lancering van een centraal vrijwilligerspunt in 2024
In 2024 is er een plan om een centraal vrijwilligerspunt op te zetten in Bronckhorst. Gesprekken met diverse vrijwilligers en organisaties toonden de behoefte aan ondersteuning en een platform voor vrijwilligers. Dit punt zal dienen als een centrum waar aanbod en vraag samenkomen en waar mensen terechtkunnen met vragen gerelateerd aan vrijwilligerswerk. Hier kan men hulp krijgen bij zaken zoals het werven van nieuwe vrijwilligers, het delen van kennis en expertise en het gebruik van netwerken. Hoewel er al veel initiatieven zijn in Bronckhorst gericht op vrijwilligerswerk, zoals de jaarlijkse Vrijwilliger van het Jaar-verkiezing, wordt met het nieuwe beleid gezocht naar verdere uitbreiding en ondersteuning.