Home » Doetinchem » AGEM bereikt akkoord over vijftig procent lokaal eigendom en zeggenschap Zonnepark Lievelde

AGEM bereikt akkoord over vijftig procent lokaal eigendom en zeggenschap Zonnepark Lievelde

1168

DOETINCHEM/LIEVELDE – AGEM heeft overeenstemming bereikt met de initiatiefnemers van het Zonnepark Lievelde over de ontwikkeling van een zonnepark op een perceel gelegen tussen de Nieuwendijk, Berkendijk en Stikkemaatsdijk. AGEM en projectontwikkelaar Sunvest gaan samen, als gelijkwaardig partners het zonnepark verder ontwikkelen.

Als het gaat om grootschalige projectontwikkeling duurzame energie gaat AGEM altijd voor minimaal vijftig procent lokaal eigendom. Omwonenden moeten zoveel mogelijk mee kunnen profiteren van de duurzame energie.

In de principeovereenkomst met Sunvest is samenwerking op basis van een gelijke aandelenverhouding opgenomen. Hiermee is de medezeggenschap over het zonnepark voor lange termijn lokaal geborgd. AGEM zal in overleg met lokale stakeholders een lokale energiecooperatie opzetten. Via deze coöperatie kunnen inwoners financieel participeren in het zonnepark.

Het park heeft een vermogen van ruim 10 MWp en gaat naar verwachting circa 9,5 GWh per jaar leveren. Dit is genoeg stroom voor circa 3000 huishoudens. Realisatie vindt plaats op de locatie tussen de Nieuwendijk, Berkendijk en Stikkemaatsdijk in Lievelde. Op gronden van Vincent en Jos Hulshof, ondernemers van een varkenshouderij en mede-initiatiefnemers van het zonnepark.

De locatie zal niet enkel gebruikt worden voor energieopwekking, maar heeft ook een recreatieve en educatieve functie door het plaatsen van een laadpunt voor elektrische fietsen en een uitkijkheuvel met informatiebord.

De ambitie van de Achterhoek is energieneutraal in 2030. Om deze doelstelling te gaan halen, is een veel hogere snelheid en volume geboden. De maatschappelijke organisatie AGEM richt zich op het aanjagen van de energietransitie en het versterken van de regio door ontwikkeling, opwek en levering van energie zoveel mogelijk samen, in en voor de Achterhoek te organiseren. Participatie, oftewel samen doen, is hierbij van groot belang voor het versterken van de regio. AGEM gaat voor tijdige inspraak en betrokkenheid van alle partijen en is trots op het akkoord dat nu bereikt is.

Op korte termijn verwacht AGEM nog meer ontwikkelingen te kunnen delen omtrent samenwerkingen en toekomstige projecten.