Categoriearchief: Doetinchem

Buurtplein start met gratis budgetcheck

DOETINCHEM – De coronacrisis heeft grote impact op iedereen. Sociaal, maar ook  financieel gezien: wellicht heb je nu (tijdelijk) minder inkomen omdat je je baan kwijt bent of zijn er plotseling hogere kosten. Niet alleen de coronacrisis maar ook andere veranderingen in je leven kunnen daarvan de oorzaak zijn zoals bijvoorbeeld: scheiding, overlijden van een partner of de geboorte van een kind. En dat terwijl je vaste lasten wel doorgaan. Om inwoners van de gemeente Doetinchem tijdig te ondersteunen bij het in balans brengen van inkomen en uitgaven heeft Buurtplein de gratis Budgetcheck ontwikkeld.

Het doel van de Budgetcheck is voorkomen dat er lange tijd meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt en inwoners van de gemeente Doetinchem daardoor betalingsachterstanden krijgen, wat kan leiden tot schulden, stress en spanningen.

Wat is de Budgetcheck?
De Budgetcheck is een kortdurend traject van 1 a 2 bezoeken waarbij een buurtcoach samen met de inwoner de huidige financiële situatie in kaart brengt. De inwoner krijgt inzicht in de huidige stand van zaken en ontvangt tips om beter om te gaan met zijn of haar budget. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid om voor toeslagen of regelingen in aanmerking te komen die daarna zelfstandig, of samen met de buurtcoach kunnen worden aangevraagd. Zelfredzaamheid staat hoog in het vaandel en de bedoeling is om je zo snel mogelijk weer goed op weg te helpen.

De Budgetcheck is gratis en verplicht tot niets. Kijk op www.buurtplein.nl/budgetcheck voor meer informatie. Op deze website is ook informatie te vinden om zelfstandig, zonder tussenkomst van een buurtcoach, de administratie in kaart te brengen of een voorzieningencheck uit te voeren.

Koninklijke Onderscheiding aan de heer W.G. Derksen uit Lichtenvoorde

DOETINCHEM/LICHTENVOORDE – Op vrijdag 2 oktober 2020 reikte locoburgemeester Maureen Sluiter van de gemeente Doetinchem een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer W.G. Derksen (1954), wonende te Lichtenvoorde. De heer Derksen ontving de versierselen die behoren bij de graad Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De uitreiking vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst welke georganiseerd werd in verband met het pensioen van de heer Derksen.

Vrijwillige activiteiten
In de periode van 1979 tot 1999 was de heer Derksen voorzitter van het bestuur van Verzorgingstehuis St. Bernardus in Bredevoort. Daarnaast was hij voorzitter van het kerkbestuur van de Bredevoortse Parochie van 1980 tot 1988.

Personeelscluster Oost-Nederland
De heer Derksen was van 1999 tot 2001 werkzaam binnen het Personeelscluster Oost-Nederland. Hij heeft de vervangingspool voor leerkrachten in het primair onderwijs in de regio ontworpen en ingericht. Naast deze werkzaamheden heeft de heer Derksen ook andere taken op zich genomen welke de mobiliteit in onderwijs ten goede kwamen.

Basisschool Het Groene Licht
Sinds 2001 is de heer Derksen directeur van basisschool Het Groene Licht. Vanuit deze functie heeft hij veel werk verricht dat buiten zijn taakveld als directeur viel. Hij droeg bij aan het tot stand brengen van een fusie van drie scholen om het basisonderwijs in Wehl en Nieuw-Wehl levensvatbaar te houden voor de gemeenschap. Daarbij kwam Integraal Kindcentrum Het Timpaan tot stand.

De heer Derksen zet zich in voor de kwaliteit van de leermiddelen die gebruikt worden voor het onderwijs (niet alleen boeken, maar ook digitale hulpmiddelen, bijv. i-pads). Ook investeert hij in de kwaliteit van het docentenkorps met bijzondere aandacht voor hun ontwikkeling. Daarbij hoort ook de ontwikkeling van de interne toezichthouder tot een professionele Raad van Toezicht, met een heldere functiescheiding.

Vrijwillige nevenfuncties
Naast zijn werk als directeur heeft hij meer vrijwillige nevenfuncties opgenomen. Zo zet de heer Derksen zich onder andere in voor alternatieve mogelijkheden om het schoolgebouw te gebruiken, zoals voor- en naschoolse kinderopvang en de jeugdbibliotheek. Ook spant hij zich in om samenwerking met andere scholen te intensiveren, een duidelijk HR-beleid te formuleren en een nevenvestiging van de school in Nieuw-Wehl te sluiten.

Voorbeeld
De heer Derksen is een uitstekend voorbeeld van iemand die zich, gelet op de duur en de intensiteit, geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd.

Sportbedrijf Doetinchem in 2021 van start

DOETINCHEM – Sportcentrum Rozengaarde BV, Sportservice Doetinchem en het beheer en  de exploitatie van de binnensportaccommodaties (Buha) gaan vanaf 1 januari 2021 samen verder als Sportbedrijf Doetinchem. De gemeenteraad nam donderdag 24 september een positief besluit over dit voorstel. Met de komst van het Sportbedrijf is er straks één  herkenbaar loket voor inwoners en organisaties voor alles wat met sport en bewegen te  maken heeft.

Sportbedrijf Doetinchem zal optreden als partner en vraagbaak voor de inwoners, bezoekers, vele sportverenigingen en haar vrijwilligers in de gemeente Doetinchem. Maar ook voor het onderwijs en andere maatschappelijke organisaties en instellingen zal het deze rol vervullen. Het Sportbedrijf gaat ook meedenken over belangrijke thema’s. Denk hierbij aan de manier waarop sport kan bijdragen aan het voorkomen van aandoeningen of aan de manier waarop sport in de openbare ruimte een plek kan krijgen. Uiteraard blijft ook het grote aanbod van de prachtige zwem- en zaalsportaccommodaties overeind.

Wethouder Sport Rens Steintjes licht toe: “Door de krachten van de afzonderlijke organisaties te bundelen, versterken ze elkaar, waardoor sport een toekomstbestendige basis krijgt in onze gemeente. Met samenwerken, het uitwisselen van kennis en facilitering  hopen we sport, bewegen en een gezonde leefstijl nog meer te stimuleren onder onze inwoners.”

Vervolgstappen
De medewerkers van Sportcentrum Rozengaarde, Sportservice Doetinchem en enkele medewerkers van Buha gaan over naar het Sportbedrijf. Alle werknemers worden op de  hoogte gebracht van het besluit en de planning voor de komende maanden. De aangestelde Raad van Commissarissen gaat aan de slag met de werving van de nieuwe directeur voor het Sportbedrijf Doetinchem.

Eerste groep mkb’ers ‘d’r an’ na kick-off in de Vijverberg

DOETINCHEM – De MKB-deal is een programma voor mkb-bedrijven dat zich richt op het verhogen van de arbeidsproductiviteit van minimaal 5% binnen twee jaar. Door (samen) te werken ‘aan’ in plaats van alleen ‘in’ het bedrijf kunnen belangrijke resultaten worden geboekt. Tijdens de startbijeenkomst sprak een van de initiatiefnemers Jan Kaak, voorzitter Smart werken & Innovatie van 8RHK ambassadeurs, de hoop en het vertrouwen uit dat de MKB-deal gaat leiden tot nog meer samenwerking tussen clusters van bedrijven. Hans Martijn Ostendorp van de Graafschap riep Achterhoekers op nog trotser op hun bedrijven te zijn. Wethouder Willem Buunk onthulde dat hij “de eerste Achterhoeker nog tegen moet komen met een ‘joa-joamentaliteit’..”

De MKB-Deal: Samen d’ran voor hogere arbeidsproductiviteit!
De mkb’ers gingen direct aan de slag met concrete vragen zoals: waar verdien je nu je geld mee? En hoe denk je dit in de toekomst te kunnen doen? Ze deelden onder andere de positie van hun bedrijven ten opzichte van leveranciers en opdrachtgevers en spraken over mogelijkheden om hierin stappen voorwaarts te zetten. Een van de deelnemers verwoordde het als volgt: “Als je niet weet waar je naartoe wilt met je organisatie, zul je er nooit komen.” Een andere deelnemer: “Ik doe alles zelf en vind het moeilijk dingen uit handen te geven. Ik kan het niet laten me overal mee te bemoeien. Juist voor de toekomst van mijn bedrijf moet ik delegeren. Hiervoor hoop ik inspiratie te krijgen bij de andere ondernemers.” Die dynamiek was er direct. Al snel na het kennismakingsrondje gingen de mkb’ers de diepte in. Met ondersteuning van Anja van Niersen en Rob Schouten, beiden ervaren ondernemers. De opzet om meer ‘aan’ in plaats van ‘in’ je bedrijf bleek een schot in de roos. Waar de een aarzelt over een investering of bedrijfsovername, wil een ander juist snel groeien, bedrijfsprocessen optimaliseren of zelf meer op afstand komen. Ook was automatisering in veel bedrijven een ‘hot item’.

Vanuit kick-off door naar verbeterplan op maat
De ondernemers waardeerden de kennismakingsmogelijkheden en de opzet van de bijeenkomst. Het ontstaan van nieuwe netwerken is een belangrijke uitkomst van deze eerste ontmoeting. Deelnemers van de MKB-deal gaan de komende tijd verder met elkaar in kleine groepen aan de slag. Experts en professionals worden voor specifieke vragen ingeroepen. Het eerste resultaat na fase 1 – met een doorlooptijd van drie maanden – is een verbeterplan op maat. Het eindresultaat is een flinke resultaatverbetering van het bedrijf, na 1,5 jaar in fase 2. De eigen bijdrage is slechts 1000,- Euro.

Aanmelden
Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich aanmelden via https://8rhk.nl/mkbdeal. In twee jaar tijd is plek voor 100 Achterhoekse ondernemers om met elkaar te komen tot een verbeterplan voor het eigen bedrijf en zich zo samen in te zetten voor versterking van de regio.

De MKB-deal is mogelijk gemaakt door:
8RHK Ambassadeurs, De Graafschap, Rabobank Graafschap en Rabobank Noord-Oost Achterhoek, VNO-NCW Achterhoek, RCT Gelderland, Metaalunie, SIKA, Provincie Gelderland en het ministerie van EZK. De Achterhoek is één van de eerste negen regio’s waarmee het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een MKB-Deal is gesloten. Met financiering vanuit het ministerie, provincie Gelderland, De Graafschap en 8RHK Ambassadeurs worden ondernemers geholpen hun bedrijfsprocessen slimmer in te richten.

Unieke historische bron

DOETINCHEM – Vanaf heden: unieke historische bron: Nemaho ging me aan het hart in te zien op www.ecal.nu: op de homepage, onder het nieuwsitem in de hoofdbanner en via deze link: https://proxy.archieven.nl/26/3293BE59A0C14FB3B723219A519D15AB

Oral history-gegevens vastgelegd in Nemaho ging me aan het hart
Voor het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers voerde Jan Kramer een oral history-project uit over het imponerende bedrijf de Nemaho, de (Eerste) Nederlandsche Maatschappij voor Houtconstructies (1921-2009). Voor dit project interviewde hij oud-directeuren, oud-werknemers en andere betrokkenen. Deze interviews zijn vastgelegd in het online slotdeel van Nemaho ging me aan het hart.

De publicatie geeft vanuit een persoonlijk perspectief een beeld van werken, produceren en bedrijfsvoering in de vorige eeuw.

De Nemaho was gespecialiseerd in het maken van gelijmde houten spanten die dienden als dragende constructies van uiteenlopende gebouwen. De spanten hadden vaak enorme afmetingen. Het transport ervan was spectaculair en geschiedde onder ruime publieke aandacht. Het bedrijf exporteerde zijn spanten vanaf 1935 over de hele wereld.

Aparte hoofdstukken in Nemaho ging me aan het hart behandelen aspecten als de directeuren en eigenaren, het moederbedrijf houthandel William Pont, de financiële crisis (van het bedrijf) in 1988, het transport van spanten, de montage op de bouw en de projecten in het Midden-Oosten.

Dat Jan Kramer van huis uit graficus is, blijkt uit de gedetailleerde illustraties van zijn hand. Hierin worden onder andere het productieproces van plank tot spant, het Nemaho-terrein in 1967 en de talrijke locaties van handelscontacten en bouwprojecten in het buitenland overzichtelijk vastgelegd. Tevens is de publicatie voorzien van vele foto’s, vaak afkomstig uit privébezit van betrokkenen.

Nemaho in de oorlog
Net als veel andere Nederlandse bedrijven moest de Nemaho tijdens de bezetting opdrachten voor de Duitsers uitvoeren. De toenmalige directeur, ir. Harry Ernst Deleth, werd na de oorlog verdacht van collaboratie en zijn gedrag werd door de Nederlandse overheid onderzocht. Zoals ook bij veel andere ondernemers die voor de bezetter hadden geproduceerd. In 1947 bleek dat de verdenkingen tegen Deleth ongegrond waren. Om deze periode te kunnen beschrijven bestudeerde Jan Kramer de oorlogsdossiers in het Nationaal Archief. Wat dit heeft opgeleverd is in zijn publicatie te lezen.

Prachtige verhalen
Door de verhalen van timmerlieden, tekenaars, calculators, constructeurs, projectleiders en  directeuren wordt de geschiedenis van de Nemaho vanuit verschillende invalshoeken belicht. Kinderen, kleinkinderen en echtgenotes vertelden het verhaal van overleden (oud)directeuren en medewerkers waardoor ook de vroegere periode werd vastgelegd.

Een monteur over het werken op grote hoogte, zonder vangnet, veiligheidskabel of helm:
“Je staat overdwars op een spant. Dat zo’n twaalf à vijftien centimeter breed is. Op het spant ernaast staat je collega net zo. Met onze gezichten naar elkaar toe. Samen hijs je een gording, dus zo’n dwarsbalk, naar boven. Ieder met zijn eigen touw. Heel gelijkmatig, waarbij je overbuurman je tegenwicht vormde. Een fout kon je het leven kosten of dat van die ander.”

Bewoners van woningen op het terrein van Nemaho: “Zaterdagmiddag was onze keuken de kantine van de Nemaho.” “Op onze woning stond “Nemaho”, je was Nemaho.”

Een constructeur: “Toen ik in de tekenzaal binnenkwam dacht ik: waar ben ik terechtgekomen? Al die witte jassen, is dit een snijzaal? Ze hadden geen rekenliniaal, maar draaiden driftig aan de zwengel van een rekenmolen, wat me deed denken aan zo’n ouderwetse speeldoos.”

“Nemaho was bijzonder, al kan ik moeilijk uitleggen waar het hem in zat. Ze hielden van hun werk en die spanten. Ze waren er trots op. Als ik bijvoorbeeld weer eens terug ging om ’s avonds een transport voor te bereiden ging mijn vrouw soms mee, omdat het zo’n machtig
gezicht was om die grote spanten weg te zien rijden.”

Alle geïnterviewden gaven blijk van een hechte band met de Nemaho en waren unaniem van mening: ‘Het is eeuwig zonde, dat zo’n bedrijf is verdwenen.’

Nemaho ging me aan het hart is in te zien op www.ecal.nu op de homepage, onder het nieuwsitem in de hoofdbanner.

Tevens via deze link: https://proxy.archieven.nl/26/3293BE59A0C14FB3B723219A519D15AB