Category Archives: Doetinchem

Fietstocht Toer de Boer

DOETINCHEM – Genieten van alles wat de Achterhoek te bieden heeft? Ook dit jaar organiseert Hotel Villa Ruimzicht weer een editie van het succesvolle concept ‘Toer de Boer’. Tijdens de fietstocht langs vier verschillende streekproducenten krijgen de deelnemers een beeld van wat de streek allemaal te bieden heeft en kunnen ze natuurlijk alle delicatessen proeven.

Succesvol concept
Afgelopen jaren stapten meer dan 500 deelnemers de fiets op om een fietstocht af te leggen langs verschillende streekproducenten. De deelnemers leggen een route van ongeveer 50 kilometer af, waarbij onderweg genoeg plaatsen zijn om te rusten. Dit jaar kunnen alle deelnemers starten tussen 08:00 uur en 11.00 uur vanaf Hotel Villa Ruimzicht, dit is tevens ook het eindpunt van Toer de Boer. Hier worden zij ontvangen in het park waar ze bij de foodtruck terecht kunnen voor een mini-hamburger.

Streekproducten proeven
De omgeving van de Achterhoek is prachtig en tijdens deze toer geniet je niet alleen van de omgeving maar ook van de heerlijke streekproducten die deze omgeving biedt. De streekproducenten die dit jaar als stop deelnemen zijn: De Stadsboerin, Pluimveehouderij Tomesen, Varkenshouderij Sanders Hof en IJsboerderij De Steenoven. Bij elke stop hebben alle deelnemers de mogelijkheid om te pauzeren, rond te kijken en natuurlijk te proeven van al het lekkers wat de boeren zelf produceren.

Aanmelden
Aanmelden voor de Toer de Boer kan t/m 26 mei via de website van Hotel Villa Ruimzicht (https://www.hotelvillaruimzicht.nl/26-mei-toer-de-boer/). De kosten voor deelname bedragen €17,50 p.p. Deze prijs is inclusief vier kleine gerechtjes (hapje/drankje) en een mini-hamburger bij terugkomst bij Hotel Villa Ruimzicht.

Boekpresentatie van het nieuwste boek van Gerrit Kleisen

DOETINCHEM – Boekpresentatie en lezing op zondag 29 mei 2022, 14.00 uur (inloop 13.30 uur) – 16.30 uur. De vader van Gerrit Kleisen, Gerrit Wiechert Kleisen, was als verzetsstrijder in verschillende plaatsen in Nederland actief. Nadat hij in Wernhout veel mensen de grens over had geholpen, was er verraad gepleegd en dook Gerrit Kleisen sr. onder in Lintelo in de Achterhoek.

Via Jaap Allersma werd Gerrit Kleisen lid van de knokploeg Aalten. Opnieuw werd hij verraden, nu door Willy Markus. Hij werd gearresteerd en op 6 juni 1944, op D-day, twee dagen voor de eerste verjaardag van zijn zoon Gerrit, gefusilleerd.

Toen zijn moeder overleed kwam Gerrit Kleisen jr. in het bezit van veel gegevens over zijn vader en nam zich voor daar ‘wat mee te doen’. Dit gebeurde pas jaren later, toen hij in 2017 werd gebeld door Paul Joseph, die als vijfjarige joodse jongen met zijn ouders door Gerrit Kleisen en zijn collegas de grens over was gebracht op weg naar Zwitserland. Het gezin heeft de oorlog overleefd. Paul Joseph was bezig met een film over die succesvolle vlucht en over de mensen die hen daarbij hadden geholpen. Hij stelde Gerrit jr. vragen waarop deze het antwoord niet direct kon geven.

Een zoektocht leverde zoveel documentatie op dat Gerrit besloot tot het schrijven van het boek. Verzet, Verraad, Vrijheid dat in 2019 verscheen. Een tweede boek, Kop d’r veur, Jaap Allersma, een Groninger in het Achterhoeks verzet over de man in wiens plaats Gerrit Kleisen sr. in de knokploeg van Aalten kwam, volgde in 2021.

Nu verschijnt half mei 2022 zijn derde boek: Twee verzetsvrienden: Dick Kleisen en Gijs van Haaften in het Aaltens verzet.

Zowel Gerrit Kleisen sr. als zijn broer Dick hebben dus deelgenomen aan het verzet in de Achterhoek. Nadat Dick Kleisen en Gijs van Haaften waren ontsnapt uit een nevenvestiging van kamp Vught, werden zij door Gerrit en andere verzetsmensen ondergebracht op een onderduikadres bij de familie Diepenbroek in Lintelo. De twee broers hebben elkaar daar slechts kort gezien. Gerrit Kleisen is na de ontmoeting met een actie meegegaan, waarvan hij niet is teruggekeerd.

Dit was een zeer aangrijpende gebeurtenis in het leven van Dick, die daarna met Gijs van Haaften de plaats van zijn broer in de verzetsgroep van Aalten innam. Daar ontmoetten de vrienden vele andere verzetsmensen en waren ze betrokken bij het redden van piloten, waaronder de Brit Frank Dell, en namen ze deel aan wapendroppings.

Veel verzetsactiviteiten en uit te voeren liquidaties zijn later door hen beschreven. Zo ook het drama van Rademakersbroek, dat Dick en Gijs van dichtbij hebben meegemaakt. De Duitsers hebben daar 46 gevangenen uit interneringskamp De Kruisberg te Doetinchem gefusilleerd als represaille na het doden van vier Duitsers op verzetsboerderij De Bark. De verzetsgroepen uit de Achterhoek gingen aan het eind van de oorlog op in de Binnenlandse Strijdkrachten. Later vormden zij Het Dutch National Batallion, waarin Dick Kleisen pelotonscommandant werd.

In zijn nieuwste boek laat Gerrit Kleisen de betrokkenen zelf hun geschiedenis vertellen aan de hand van opgeschreven verklaringen, brieven en interviews. Door het combineren van verhalen van verschillende mensen zijn nieuwe feiten gevonden. Veel verzetsstrijders worden met namen genoemd. Ook gaat de auteur in op de psychische gevolgen die betrokkenen door de oorlog hebben ondervonden.

Twee verzetsvrienden: Dick Kleisen en Gijs van Haaften in het Aaltens verzet is tijdens de boekpresentatie te koop.
Locatie: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, ’t Brewinc, IJsselkade 13 te Doetinchem.
Aanmelden: via info@ecal.nu of 0314-787078.
Entree: vrij (consumpties voor eigen rekening)

Films 1572; De geboorte van Nederland op website Erfgoedcentrum

DOETINCHEM – Dit jaar wordt landelijk herdacht dat 450 jaar geleden uit de opstand tegen de Spaanse machthebber de geboorte van Nederland is ontstaan. Hiermee wordt bedoeld dat vanaf 1572 het tij keerde en de Spanjaarden steeds verder werden verdreven uit delen van de Nederlanden.

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) heeft een serie korte films vervaardigd over de gebeurtenissen in Achterhoek en Liemers in die tijd. In onze streek woedde eveneens een bloedige strijd waarbij gebieden werden leeggeroofd, de bevolking op de vlucht sloeg of werd vermoord. Vanaf mei 1572 vocht Willem van den Bergh in het oosten van het land namens zijn zwager Willem van Oranje tegen de Spaanse troepen. In het najaar van dat jaar werden de Geuzen op hun beurt weer verjaagd door de Spanjaarden, die via de Achterhoek en Liemers trokken om de IJssellinie in te nemen. De regio werd in twee golven verwoest en uitgemolken.

Op 29 april was de eerste film, de proloog, te zien op www.ecal.nu. Daarna volgt elke volgende vrijdag een nieuw deel uit de serie van negen afleveringen. In de films bespreekt columnist Frans Miggelbrink met ECAL-medewerkers Natalya Staring en Willem Willemsen de situatie in de streek. De door Indra Hagelstein gemaakte filmpjes zijn bedoeld voor iedereen die een helder inzicht wil krijgen in deze periode van de Tachtigjarige Oorlog.

Bronnenonderzoek
Voor de productie van de filmpjes is uitvoerig onderzoek verricht in een groot aantal archiefstukken van het Erfgoedcentrum, zoals stadsrekeningen en brieven. Hierdoor kreeg men inzicht in verschillende gebeurtenissen en in de dagelijkse gang van zaken, zoals reparaties aan stadsmuren en bruggen, bijzondere uitgaven en het zenden van boodschappers en spionnen. Ook wordt in de bronnen bevestigd dat zowel Willem van Oranje als de Spaanse aanvoerder Don Frederik in 1572 in het Baarhuis in Doetinchem hebben overnacht.

Plaatselijke gebeurtenissen
In de op 29 april te tonen proloog wordt de toename van de spanningen in de periode voor 1572 belicht en wordt een beeld geschetst van Willem van den Bergh. Volgende afleveringen gaan in op de situaties te Aalten, Borculo, Bredevoort, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Eibergen, Etten, Groenlo, ’s-Heerenberg, Terborg, Ulft, Neede, Winterswijk en Zeddam. Onderwerpen als de inname van vestingsteden en kastelen, het belang van kanonnen, de plundering van kerken, de oorlogseconomie en het gebruik van verschillende wapens komen aan de orde. Latere afleveringen gaan in op het verdere verloop van de Tachtigjarige Oorlog met de Boerenopstand te Doetinchem in 1580, de tactiek van de verschroeide aarde en het beleg van Groenlo in 1627.

Op www.ecal.nu wordt het onderwerp per aflevering te zijner tijd nader toegelicht.

Achterhoek in Beweging en Sport-ID bundelen hun krachten

DOETINCHEM – Onlangs ondertekenden Achterhoek in Beweging en Sport-ID officieel een samenwerkingsovereenkomst, waarin is vastgelegd op welke wijze de twee organisaties elkaar kunnen helpen en versterken. Beide partijen hebben de doelstelling om samen met andere partners initiatieven rond sport, bewegen en een gezonde leefstijl in de regio te ontwikkelen, te ondersteunen en uit te voeren.

Om dit doel te bereiken, gaan Achterhoek in Beweging en Sport-ID de komende jaren een samenwerking aan. In elk geval tot en met 31 december 2024 bundelen beide organisaties de krachten om gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren die een belangrijke bijdrage leveren aan sport en bewegen en de leefbaarheid in onze regio.

Maurice Tepperik, directeur-bestuurder van Sport-ID is blij met de samenwerking: “Als Sport-ID leveren we graag een bijdrage aan een gezonde en sportieve regio. Achterhoek in Beweging is voor ons een belangrijke samenwerkingspartner, omdat we samen beter in staat zijn om een toekomstbestendige sportinfrastructuur te realiseren. Onze kennis en uitvoeringskracht verbinden we daarom graag aan hét sportnetwerk van de Achterhoek.”
Ook Pascal Kamperman, directeur-bestuurder van Achterhoek in Beweging, ziet het partnership vol vertrouwen tegemoet. “Door de samenwerking met Sport-ID versterken we de kennis op het gebied van uitvoering van verenigingsondersteuning en -preventie. Daarnaast kunnen we samen nog beter op zoek naar antwoorden op complexe vraagstukken die op het sportlandschap afkomen. De kennis en kunde van Sport-ID kunnen we goed gebruiken om lokale vragen verder op te pakken en uit te voeren met de verschillende partners. Zo werken we regionaal samen en kunnen we lokaal blijven uitvoeren en het verschil maken.”

Inschrijving Achterhoek Open Innovatieprijs 2022 geopend

DOETINCHEM – De inschrijving voor de 2022-editie van de Achterhoek Open Innovatieprijs is geopend. Ondernemers uit heel Nederland kunnen tot en met 20 april hun technologische innovaties, producten, diensten en procesinnovaties, aanmelden via de website van de Achterhoek Open Innovatieprijs. Traditiegetrouw opent een deelname aan de competitie de deuren naar een groot, zakelijk netwerk.

De uitreiking vindt op 1 juni plaats in Doetinchem. Om kans te maken op de prijs moet een inzendingen uit een aantoonbare samenwerking ontstaan zijn en een waardevolle bijdrage leveren aan een duurzame, circulaire toekomst.

Nieuwe investeringen
Henk Janssen is voorzitter van de Stichting Achterhoek Open Innovatieprijs, de organisatie achter het initiatief.
“Ondernemers met technologische innovaties uit heel Nederland maken kans op deze prijs”, legt Janssen uit. “De Achterhoek en Liemers zet als regio hoog in op innovatie. Daarom bieden we innovatieve startups en andere ondernemingen onder deze naam graag de kans om te netwerken en nieuwe samenwerkingen of investeringen aan te gaan.”

Landelijke open competitie
De Achterhoek Open Innovatieprijs is een open landelijke competitie. Iedere ondernemer die technologisch innoveert maakt kans op de prijs, mits hij daartoe in openheid samenwerkt met een of meer partners. Immers, een belangrijke doelstelling van de award is open innovatie te bevorderen vanuit de overtuiging dat die wijze van innoveren het concurrentievermogen van de industrie vergroot. Om kans te maken moet de innovatie naast technisch ook duurzaam en aantoonbaar functioneren.

Eisen voor inzending
Om kans te maken op de winst moet de inzending aan de volgende eisen voldoen:

  • Het is technologisch, duurzaam en levert een impactvolle bijdrage aan onze circulaire economie.
  • Het is ontstaan uit een aantoonbare (keten)samenwerking.
  • Het wordt ingezonden door de ondernemer uit deze samenwerking.
  • Minimaal één prototype hebben óf aantoonbaar goed kunnen functioneren. In het geval van een dienst: al aantoonbaar toegepast zijn in het bedrijfsleven door middel van een pilot.

Prijsuitreiking
De grote prijsuitreiking vindt op 1 juni plaats in de Schouwburg Amphion te Doetinchem. Er is een compleet middagprogramma gerealiseerd waarin alle genomineerden de kans krijgen om hun innovatie te presenteren.

Aanmelden
Ondernemers uit heel Nederland worden opgeroepen om zich aan te melden via de website van de Achterhoek Open Innovatieprijs. Kanshebbers hoeven dus zeker niet in de Achterhoek gevestigd te zijn. Met andere woorden: ‘Ben jij de entrepreneur die het idee van voormalig winnaar Nijhuis Saur Industries weet te overtreffen? Kom maar op!’ Inschrijven kan op www.achterhoekopeninnovatieprijs.nl.