Home » Doetinchem » Doetinchem controleert op arbeidsuitbuiting en bij bedrijven

Doetinchem controleert op arbeidsuitbuiting en bij bedrijven

547

DOETINCHEM – Gemeente Doetinchem en verschillende overheidsdiensten hielden donderdag 23 en vrijdag 24 juni extra controles in het kader van de week van de ondermijning. We controleerden een aantal woningen waar arbeidsmigranten gehuisvest zijn en een aantal bedrijven.

Controle op inschrijving en huisvesting arbeidsmigranten
Op basis van eerdere controles en andere signalen zagen wij dat arbeidsmigranten soms slecht worden behandeld of een slechte woning hebben, of dat er niet voldaan is aan de inschrijvingsplicht. Gisteren controleerden we verschillende panden en constateerden dat nog niet alles op orde was. Nader onderzoek is nodig.

Controle van bedrijven: pand direct gesloten
Vandaag voerden we een controle uit bij een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bilderdijkstraat 100 in Doetinchem. We controleerden op alle wet- en, regelgeving en vergunningen. In het gebouw werd een zeer gevaarlijke situatie aangetroffen. Er waren onder andere chemische stoffen, vloeistoffen en gasflessen niet volgens de geldende veiligheidseisen opgeslagen. De brandveiligheid van het gebouw is hierdoor ernstig in het geding. De situatie werd door Toezicht en Handhaving van de gemeente en de ODA als dusdanig gevaarlijk voor de omgeving bestempeld, dat het pand op last van de burgemeester direct is gesloten.

Burgemeester Boumans: veiligheid voorop
Burgemeester Mark Boumans: “Het is aan ons om erop toe te zien dat iedereen de wet- en regelgeving naleeft. Dit doen wij samen met overheidsdiensten, maar zeker ook met inwoners en ondernemers. Op basis van het dringende advies van de betrokken diensten, heb ik besloten het bedrijfspand aan de Bilderdijkstraat te sluiten en te verzegelen.”

Gezamenlijke controles en vervolgacties
Gemeente Doetinchem voerde de controles uit samen met de Omgevingsdienst Achterhoek, het UWV en de politie. Omdat onze bevoegdheden elkaar aanvullen, kunnen wij samen beter controleren bij deze locaties. Aan de hand van de informatie die vandaag is verzameld, kijken we of er vervolgacties nodig zijn.

Meld misdaad anoniem
Heeft u informatie over de leef- of werkomstandigheden van arbeidsmigranten of ziet u bedrijvigheid waarvan u vermoedt dat er sprake kan zijn van ondermijnende activiteiten?

Meld dat dan bij de gemeente. Meldt u liever anoniem? Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem. Bel 0800 -7000.

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen