Home » Doetinchem » Extra steun voor verenigingen, stichtingen en (horeca-)ondernemers

Extra steun voor verenigingen, stichtingen en (horeca-)ondernemers

433

DOETINCHEM – Ook in 2021 krijgen maatschappelijke organisaties (verenigingen,  stichtingen, en dergelijke) en (horeca-)ondernemers die het moeilijk hebben door corona  extra (financiële) hulp van gemeente Doetinchem. Bestaande ondersteunende  maatregelen uit 2020 worden uitgebreid. Op donderdag 25 maart stelt de gemeenteraad  de definitieve invulling van de regelingen vast.

Steun voor (horeca-)ondernemers
Ook in 2021 kunnen alle ondernemers gebruikmaken van de mogelijkheid voor uitstel van  betaling van lokale belastingen. Daarnaast ondersteunt Doetinchem de  (horeca-)ondernemers in de binnenstad extra door het eerste half uur parkeren rondom de  binnenstad gratis te maken. Ook in het zomerseizoen 2021 mag de horeca de terrassen  uitbreiden en betaalt men geen ‘terrasbelasting’.

Gift of subsidie voor verenigingen en stichtingen
In 2020 heeft de gemeente veel (maatschappelijke) verenigingen en stichtingen geholpen  die in de financiële problemen kwamen. Bijvoorbeeld door het (tijdelijk) stopzetten van de  huur of door extra financiële steun. In 2021 kunnen deze organisaties nog steeds bij de  gemeente aankloppen voor extra hulp. Deze hulp kan bestaan uit een eenmalige gift van  € 250,- of een subsidie als er een groter gat in de begroting zit.

Steuntje in de rug
Voor de eenmalige gift voor maatschappelijke organisaties stelt de gemeente in totaal  maximaal € 50.000,- beschikbaar. De gemeente ‘investeert’ nog eens € 90.000,- door de  terrasbelasting niet in rekening te brengen, los van de uitstel van betaling van lokale  belastingen en huur. Voor 2020 reserveerde de gemeente al € 1,5 miljoen voor extra  corona-steunmaatregelen. Met de andere regelingen daarbij, investeert gemeente Doetinchem op deze manier maximaal binnen haar financiële mogelijkheden.

Wethouder Financiën Henk Bulten: “Het water staat sommige organisaties en  ondernemers tot aan de lippen, ondanks alle extra maatregelen van de Rijksoverheid en  Provincie. Als gemeente proberen we een extra steuntje in de rug te geven. Het is  misschien voor sommigen een druppel op een gloeiende plaat, maar voor anderen de  extra steun die nodig is om deze crisis door te komen.”

Meer informatie na 26 maart op website
Op donderdag 25 maart stelt de gemeenteraad de definitieve invulling van de regelingen vast. Vanaf maandag 29 maart leest u op www.doetinchem.nl/corona hoe u gebruik kunt  maken van de regelingen en onder welke voorwaarden. Het voorstel dat de  gemeenteraad bespreekt, inclusief de voorwaarden, kunt u nu al lezen op www.doetinchem.nl/corona onder het kopje ‘Extra steun maatschappelijke organisaties en  ondernemers’.

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen