Home » Doetinchem » Nieuwbouw Slingeland Ziekenhuis stap dichterbij

Nieuwbouw Slingeland Ziekenhuis stap dichterbij

289

OETINCHEM – Met de aankoop van de woonboerderij en bijbehorende gronden aan de Kemnaderallee 5/5a is de nieuwbouw van Slingeland Ziekenhuis een stap dichterbij gekomen. De gemeente Doetinchem heeft dit, voor de planontwikkeling belangrijke, perceel in goed overleg met de huidige eigenaren aangekocht. Afgesproken is dat de huidige bewoners nog tot 1 juni 2021 in de boerderij kunnen blijven wonen. De gemeente heeft de grond, na de aankoop, direct doorgeleverd aan Slingeland Ziekenhuis.

Onteigeningsprocedure
De gemeente en het ziekenhuis zijn al enkele jaren met de eigenaren in overleg over de verkoop van hun eigendom voor de nieuwbouw. De verwachting is dat Slingeland Ziekenhuis medio 2021 over alle gronden zal kunnen beschikken.

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen