Home » Doetinchem » Seesing Flex en De Graafschap werken samen aan re-integratie van gedetineerden

Seesing Flex en De Graafschap werken samen aan re-integratie van gedetineerden

537

DOETINCHEM – Seesing Flex en voetbalclub De Graafschap slaan de handen ineen voor De Graafschap Inside: een re-integratieprogramma dat als doel heeft gedetineerden na hun gevangenisstraf succesvol te laten terugkeren in de samenleving. Dit door een gericht arbeidstraject te bieden in combinatie met sporten bij de PI Achterhoek. 

Het idee is niet nieuw: in Engeland draaien voetbalclubs als Fulham FC, Tottenham Hotspur en Chelsea met enige regelmaat re-integratieprogramma’s binnen de muren van een gevangenis. De projecten blijken keer op keer een succes, veel gedetineerden zijn voetballiefhebber en het grote aantal aanmeldingen zorgt dan ook standaard voor lange wachtlijsten. Daarbij worden er goede resultaten geboekt; vrijwel alle deelnemende kandidaten blijven gemotiveerd en behalen een sportcertificaat.

Ook in Nederland houden betaald voetbalorganisaties zich sinds een aantal jaren bezig met het opzetten van arbeidstrajecten voor gedetineerden die in de laatste fase van hun detentie zitten. Daarbij worden eveneens mooie resultaten geboekt, deelnemers stromen via het netwerk van de voetbalclub door naar betaald werk en ontwikkelen een eigen nieuwe sociale kring.

PI Achterhoek
Reden voor De Graafschap en Seesing Flex om een Achterhoekse variant te starten onder de naam Graafschap Inside, dit in nauwe samenwerking met de penitentiaire inrichting (PI) Achterhoek in Zutphen. ‘We gaan aansluiten bij andere BVO’s die zich al inzetten voor deze doelgroep met een Inside project in diverse gevangenissen in Nederland’, aldus Michael Ogubai, manager MVO namens De Graafschap Verbindt, een stichting dat zich vanuit de club inzet voor sociaal maatschappelijke initiatieven. ,,We hebben een heel mooi traject ontwikkeld waarbij de doorstroom richting werk of een werkervaringsplek het doel is en waarbij sport een belangrijk middel is. Sport verbroedert, activeert en verbindt mensen met elkaar.’’

Programma
De Graafschap Inside loopt gedurende acht weken, een groep van tussen de acht en veertien gedetineerden wordt hiervoor geselecteerd. In deze acht weken worden zij begeleid naar een passende betaalde baan, werkervaringsplek, stage of opleiding. Wekelijks wordt er getraind onder leiding van De Graafschap trainer en de sportinstructeur van de PI Achterhoek. Aan het einde van het traject is er een wedstrijd tegen de Businessclub van De Graafschap en volgt de uitreiking van het certificaat.

Seesing Flex, de specialist in de Achterhoek als het gaat om arbeidsbemiddeling in uiteenlopende vakgebieden en met een groot zakelijk netwerk in de regio, verzorgt de gesprekken. Allereerst wordt er gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld: wat kan en wil de gedetineerde en wat zijn duurzame opties? De gedetineerden leren zich voor te bereiden op een sollicitatie, hoe een goed cv op te stellen of een motivatiebrief voor een opleiding te schrijven. ,,Dit is een manier om mensen een tweede kans en een nieuwe toekomst te bieden op de arbeidsmarkt’’, aldus Sander Kolkman, directeur van Seesing Flex. ,,Dat lukt alleen door te denken in mogelijkheden en niet in barrieres.’’    

Aftrap
Vrijdag 18 maart, voorafgaand aan de thuiswedstrijd van De Graafschap tegen MVV, is de aftrap voor De Graafschap Inside gegeven. Dit gebeurde met het ondertekenen van een intentieverklaring door alle betrokken partijen: Seesing Flex, De Graafschap (Verbindt) en de Dienst Justitiële Inrichting PI Achterhoek.

Voor meer informatie: Yildiz Pasman, Consulent Sociaal Domein Seesing Flex, 0544 – 35 37 39, of kijk op de website De Graafschap Inside | Seesing Flex