Home » Gelderland » Regionale Inspanningen in de Strijd tegen Ondermijnende Criminaliteit

Regionale Inspanningen in de Strijd tegen Ondermijnende Criminaliteit

1068

In Noord- en Oost-Gelderland is afgelopen week een intensieve campagne gevoerd om ondermijnende criminaliteit, waarbij de onderwereld onze maatschappelijke structuren binnendringt, aan te pakken. De zogenaamde Week tegen Ondermijning bracht gemeenten en elf samenwerkingspartners samen in een gecoördineerde actie gericht op het versterken van de rechtsstaat.

Grootschalige Controles en Voorlichting
Door de week heen zijn 399 locaties en 900 garageboxen geïnspecteerd en 203 voertuigen gecontroleerd, met bijzondere aandacht voor het buitengebied waar onder andere drugsgerelateerde criminaliteit en milieumisdrijven aan het licht kwamen. Er is voorlichting gegeven en er waren gerichte acties tegen illegale prostitutie, slechte arbeidsomstandigheden en spookbewoning, met als doel bewustwording te verhogen en misstanden te voorkomen.

Focus op Synthetische Drugs
Centraal tijdens deze themaweek stonden de gevaren van synthetische drugs zoals XTC en crystal meth, die vaak in illegale laboratoria in deze regio geproduceerd worden. Bewustwording en preventie stonden voorop, gezien de zware impact die deze drugshandel op de samenleving en het milieu heeft.

Opmerkelijke Vangsten en Arrestaties
De week leverde significante resultaten op: er zijn 11 arrestaties verricht en grote hoeveelheden drugs in beslag genomen, waaronder 14.000 joints en bijna 70 kilo aan hennep en hasj, met een geschatte straatwaarde van €230.000. Ook werden meerdere overtredingen van lokale verordeningen en wetten aan het licht gebracht.

Samenwerking als Sleutel tot Succes
De campagneweek benadrukte het belang van samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties, waaronder gemeenten, politie, justitie en speciale toezichthouders. Deze samenwerking verbetert niet alleen de effectiviteit van de handhavingsacties, maar versterkt ook de gemeenschappelijke kennis en netwerken.

Toekomstige Acties en Oproep tot Meldingen
De resultaten van de week zullen leiden tot verdere onderzoeken en mogelijke handhavingsacties. Tevens is de bevolking opgeroepen om actief deel te nemen aan het melden van verdachte situaties. Dit kan anoniem via Meld Misdaad Anoniem, maar ook direct bij de politie. Deze oproepen zijn cruciaal om ondermijning continue aan te kunnen pakken.

Het blijkt duidelijk uit deze actieweek: door als één front samen te werken, kunnen we de veiligheid in onze gemeenschappen significant verbeteren en ondermijnende criminaliteit effectief terugdringen.

Midzomerwandeling in Groenlo

Zaterdag 22 juni 2024 wordt de Midzomerwandeling georganiseerd in Groenlo. Deze wandeltocht is 6 kilometer en deelname is gratis. Start: Brouwersnös Eibergseweg 1 Groenlo. Starttijd: Tussen 19.30 uur en 20.30 uur.