Home » Gemeente » Beëindiging opvanglocatie ’t Zwaantje in Lichtenvoorde

Beëindiging opvanglocatie ’t Zwaantje in Lichtenvoorde

1922

OOST GELRE – Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft sinds 1 april in hotel ’t Zwaantje 49 jonge asielzoekers ondergebracht. Hoewel de afspraken voor deze opvang oorspronkelijk tot 1 oktober 2023 liepen, heeft het college van B&W besloten de opvanglocatie met een half jaar te verlengen. Dit stelt de jongeren in staat om geleidelijk over te gaan naar een vaste woonomgeving in Nederland.

Vanaf april hebben veel van deze jongeren van de IND een status ontvangen, wat betekent dat ze de komende vijf jaar in Nederland mogen blijven. Deze jongeren wachten nu op een permanente woonlocatie. De overige jongeren verwachten op korte termijn ook een bericht over hun statusaanvraag. Als ze een status krijgen, zullen ook zij op zoek gaan naar een vaste woonplek. Dit proces kan echter nog enkele maanden in beslag nemen.

Wethouder Bart Porskamp gaf aan dat de volledige doorstroming van de jongeren uit ’t Zwaantje naar permanente woningen nog enkele maanden kan duren. Het COA heeft daarom gevraagd om de tijdelijke opvang met een halfjaar te verlengen. Het college heeft ingestemd met dit verzoek, onder voorwaarde dat alleen de huidige groep jongeren wordt opgevangen en dat er geen nieuwe jongeren worden toegevoegd. Het doel is dat deze jongeren binnen zes maanden doorstromen.

Het proces van het toekennen van een status en het verhuizen van de jongeren is tweeledig. Het is enerzijds afhankelijk van de beslissing van de IND en anderzijds van de beschikbaarheid van permanente woonadressen.

Sinds de start van de opvang in april, heeft de gemeente maandelijks contact onderhouden met een klankbordgroep uit de buurt. Dit goede contact wordt gewaardeerd en de gemeente wil dit blijven voortzetten zolang de opvanglocatie actief is.

Ten slotte wil de gemeente duidelijk maken dat opvanglocatie ’t Zwaantje uiterlijk op 1 april 2024 zal sluiten. Er wordt momenteel gezocht naar een nieuwe opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen.