Home » Gemeente » CDA en VVD presenteren coalitieakkoord tijdens extra raadsvergadering

CDA en VVD presenteren coalitieakkoord tijdens extra raadsvergadering

393

OOST GELRE – De coalitiebesprekingen tussen CDA en VVD onder leiding van formateur Niek Bragt zijn afgerond. Beide partijen zijn het eens geworden over het coalitieprogramma, de portefeuilleverdeling en de beoogd wethouders. Op dinsdag 14 juni wordt dit gepresenteerd aan de gemeenteraad tijdens een ingelaste raadsvergadering.

De kandidaat-wethouders zijn namens het CDA: Jos Hoenderboom en Arjen Schutten, en namens de VVD: Bart Porskamp en Ellen Dusseldorp.

Raadspamflet als basis
De basis van het coalitieprogramma ligt bij het raadspamflet dat op 10 mei is vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin zijn in totaal 8 hoofdopgaves voor de gemeente benoemd voor de komende 4 jaren:

  • Solidariteit en bestaanszekerheid
  • Een sterke lokale economie
  • Woningbouw
  • Energietransitie
  • Toekomstgericht en verantwoord financieel beleid
  • Opvang van en zorg voor vluchtelingen
  • Integrale veiligheid en ondermijning
  • Natuurherstel, versterking biodiversiteit en landschapsontwikkeling

Focus op Wonen, Werken en Welzijn
Met het coalitieprogramma ‘Samen gaan we de uitdaging aan!’ presenteren CDA en VVD op hoofdlijnen hoe zij de komende collegeperiode invulling willen geven aan deze opgaves. Het coalitieprogramma focust zich op drie thema’s: Wonen, Werken en Welzijn.

Extra raadsvergadering op 14 juni
Op dinsdag 14 juni is er een raadsvergadering waarin het coalitieprogramma, de portefeuilleverdeling en de beoogd wethouders worden gepresenteerd. Deze vergadering begint om 19.30 uur in het stadhuis in Groenlo en is openbaar. Ook kunt u de vergadering live volgen via onze website. Het coalitieprogramma kunt u lezen op www.oostgelre.nl.