Home » College Oost Gelre neemt besluit op bezwaar nieuwvestigingen intensieve veehouderijen

College Oost Gelre neemt besluit op bezwaar nieuwvestigingen intensieve veehouderijen

232

OOST GELRE – Vorig jaar is een besluit genomen over de vestiging van intensieve veehouderijen in de  Landbouwontwikkelingsgebieden Ruurlose Broek en Mariënvelde. Door dit besluit konden twee lopende initiatieven aan de Kroosdijk en Schurinkweg geen doorgang meer vinden. Beide bedrijven hebben tegen dit besluit bezwaar aangetekend bij de Adviescommissie voor bezwaarschriften. Deze heeft de bezwaren ongegrond verklaard. Het college heeft dit advies overgenomen. Overigens kunnen de initiatiefnemers nog wel in beroep gaan tegen dit besluit.

Lange aanloop
De nieuwvestiging van intensieve veehouderijen was in 2017 en 2018 onderwerp van discussie, zowel in het college van B&W als in de raad. Uitkomst daarvan was dat het bestemmingsplan is aangepast. Daarmee is de mogelijkheid voor de nieuwvestiging van intensieve veehouderijen vervallen. De lopende initiatieven aan de Schurinkweg en Kroosdijk in Zieuwent/Mariënvelde worden dus ook niet meer in procedure gebracht. Beide initiatiefnemers hebben hiertegen bezwaar ingediend. Deze zijn door de Adviescommissie voor bezwaarschriften ongegrond verklaard. Het college heeft dit advies overgenomen.  Onderdeel van het advies is dat het college met de initiatiefnemers in gesprek gaat over de geleden schade.

Alternatieven
Op het moment dat duidelijk was dat beide initiatieven niet verder in procedure werden gebracht, is met de initiatiefnemers een afspraak gemaakt om te kijken naar alternatieven. Bijvoorbeeld een alternatieve invulling van de locaties aan de Schurinkweg of Kroosdijk. Daarmee komt er dus een geheel andere bestemming op deze locaties te liggen. Een ander alternatief is de vestiging van deze bedrijven op een bestaande agrarische locatie waar intensieve veehouderij is toegestaan. De gemeente heeft de  beide initiatiefnemers ook na het besluit op het bezwaarschrift opnieuw uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan.