Home » Oost Gelre aan de slag met Keurmerk Veilig Buitengebied

Oost Gelre aan de slag met Keurmerk Veilig Buitengebied

237

OOST GELRE – Inwoners en bedrijven in het buitengebied ontvangen deze week een brief van de gemeente Oost Gelre. Daarin worden ze uitgenodigd een enquête in te vullen.

Enquête eerste stap in Keurmerk Veilig Buitengebied Oost Gelre

Inwoners en bedrijven in het buitengebied ontvangen deze week een brief van de gemeente Oost Gelre. Daarin worden ze uitgenodigd een enquête in te vullen. De enquête moet inzicht geven in wat er in het buitengebied speelt op het gebied van veiligheid. Burgemeester Bronsvoort: “Veiligheid is een belangrijk thema, ook voor de inwoners van het buitengebied. We doen een beroep op hen om informatie over veiligheid in hun omgeving met ons te delen.”

Burgemeester Bronsvoort benadrukt dat veiligheid meer is dan criminaliteit. “We kennen allemaal de voorbeelden van het dumpen van afval. Of van een drugslab in een lege schuur. Maar het gaat ook om zaken als brandveiligheid, overlast en verkeersveiligheid. Allemaal zaken die invloed hebben op het veiligheidsgevoel. Je veilig voelen in je omgeving is ontzettend belangrijk. Met het Keurmerk Veilig Buitengebied willen we die veiligheid en daarmee ook het veiligheidsgevoel versterken.”

Samen werken aan veiligheid
Veel partijen werken hierin samen: Gemeente, politie, brandweer, Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO), natuurbeschermingsorganisaties, Waterschap, Omgevingsdienst, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en het Platform Veilig Ondernemen Oost Nederland. Dat zijn er veel, maar wat burgemeester Bronsvoort betreft zijn de inwoners en ondernemers hierin een onmisbare schakel: “Zij zijn de ogen en oren in het buitengebied. Zij weten het als schimmige figuren navraag doen over een lege schuur. Als er een verdachte auto rijdt of als er illegaal afval gedumpt wordt. Die informatie hebben wij nodig. Zo werken we samen aan veiligheid.”

Veilig zijn, veilig blijven
Oost Gelre is volgens burgemeester Bronsvoort een veilige gemeente: “Dat willen we graag zo houden. Daarom vraag ik de hulp van inwoners en bedrijven in het buitengebied. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren door de enquête in te vullen. In de brief die ze ontvangen staat hoe ze dat kunnen doen. Met de informatie die het oplevert zetten we een belangrijke stap op weg naar het Keurmerk Veilig Ondernemen. Maar meer nog een belangrijke stap naar een nog veiliger omgeving voor de inwoners.”