19 mei 2024
Home » Gemeente » Drie vrijkomende schoollocaties in Lichtenvoorde in beeld voor woningbouw

Drie vrijkomende schoollocaties in Lichtenvoorde in beeld voor woningbouw

391

LICHTENVOORDE – Door de realisatie van het IEKC en de samenvoeging van scholen komen er Lichtenvoorde op korte termijn drie scholen leeg te staan. Wethouder Marieke Frank: “We denken er sterk over na deze locaties te herontwikkelen naar woningen, gezien de toenemende behoefte aan woningbouw. En we willen inwoners de kans geven om in een vroeg stadium hier over mee te denken. Ook andere ideeën zijn welkom.”

Wethouder Bart Porskamp: “Het is zeker dat er in Lichtenvoorde extra behoefte is aan woningbouw, naast de al toegekende woningbouwplannen en de plannen die in voorbereiding zijn. De vrijkomende schoollocaties zouden een mooie toevoeging hierop kunnen zijn. De scholen komen volgend jaar na de zomer leeg te staan. We willen dan ook snel stappen maken om woningbouw mogelijk te maken.”

De drie locaties in Lichtenvoorde
De vrijkomende schoollocaties liggen op gunstige plekken in verschillende wijken voor woningbouw. Het gaat om de volgende drie locaties:

  • Basisschool Sint Jozef aan de Schatbergstraat (komt in september 2021 leeg te staan)
  • Basisschool Pastoor van Ars, aan de Oude Aaltenseweg (komt in september 2021 leeg te staan)

Daarnaast zijn er plannen voor verplaatsing van het BMX-terrein naar het Eschpark. Hierdoor kan het gehele gebied rondom de basisschool ontwikkeld worden.

  • Voormalige basisschool de Regenboog aan de Planetenstraat (staat al leeg)

 

Locatie Hamalandschool
De Hamalandschool in Lichtenvoorde komt in september 2021 ook leeg te staan. Voor deze locatie ligt er al een principe besluit. Woningbouwcorporatie ProWonen kan hier 9 seniorenwoningen gaan bouwen. Dit plan wordt separaat aan de buurt voorgelegd.

Reactieformulier online t/m 4 december
De gemeente vindt bovenstaande drie locaties geschikt voor woningbouw voor verschillende doelgroepen. Maar wij horen ook graag ideeën van inwoners voor deze locaties. Daarom is er een online reactieformulier. Inwoners kunnen t/m 4 december hun reactie doorgeven via deze link: https://bit.ly/vrijkomendeschoollocaties.


Heeft u een evenement dat u wilt delen met de Achterhoek?

Dien uw evenement in en zorg ervoor dat het een plek krijgt in onze agenda!